Copy
Voorwaartz verzorgt scholingstrajecten taal, rekenen en computervaardigheden en we verzorgen inburgeringstrajecten. Dit doen we in opdracht van  bedrijven, instellingen en overheden. We geven u een beeld van ons werk en een aantal recente ontwikkelingen.
Subsidie Tel mee met taal
Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een aanvraag kan vanaf 1 januari 2017 worden ingediend. Een subsidie is maximaal €50.000 per aanvraag. Bedrijven betalen tenminste 1/3e deel van het te subsidiëren traject zelf.
Voorwaartz bereidt voor verschillende bedrijven een aanvraag voor.
Belangstelling? Marina Wisse 06 50 40 21 88
VLOT vaardig, VLOT verder!
Samen met Vier L ontwikkelden we VLOT vaardig, VLOT verder. Onze inburgeringstrajecten zijn onderscheidend door de focus op arbeidsparticipatie. We faciliteren deelnemers om mogelijkheden tot werk bij bedrijf te verkennen waarbij we onze netwerken benutten. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 076 521 98 84
Nieuwe collega: Susan Mauro
Vanwege het groeiend aantal opdrachten benoemden we Susan Mauro als nieuwe collega in ons kernteam.
Susan is docent Nt2 en heeft brede werkervaring. Zij verzorgt taaltrajecten en zal in verschillende projecten coördinerend werk voor haar rekening nemen.
Susan is bereikbaar op mailadres s.mauro@voorwaartz.nl
Copyright © 2016 Voorwaartz Taaltraining én coaching B.V., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp