Copy
Voorwaartz in beeld
Voorwaartz verzorgt scholingstrajecten taal, rekenen en computervaardigheden en we verzorgen inburgeringstrajecten. Dit doen we in opdracht voor kleine en grote groepen.  In deze nieuwsbrief geven we u aan de hand van een aantal voorbeelden een indruk van onze trajecten en een aantal recente ontwikkelingen.
Inburgeren met keurmerk Blik op Werk
Inburgeraars worden bij Voorwaartz begeleid naar het Staatsexamen. Daarnaast volgen ze de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse samenleving.
Meer weten?
Kijk op
onze website of bel 076 521 98 84.
Afvalservice gemeente Breda 
De gemeente Breda, en dus ook de afdeling Afvalservice, communiceert steeds meer digitaal. We brachten de taal- en digitale vaardigheden van 73 van hun medewerkers in beeld en we hebben scholingstraject ontworpen. Binnenkort starten we met de uitvoering.
Voorwaartz in Sardes Special: Taalstimulering in authentieke context
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes verzorgt de reeks Sardes Specials. In
nummer 18, Taal leren in authentieke contexten, gaat Marina Wisse (projectmanager bij Voorwaartz) in op taaltrainingen die wij bij bedrijven geven.
Expertnetwerk OTAV
Voorwaartz maakt deel uit van het expertnetwerk OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders van de Vereniging van Nederlandse gemeenten.
Het OTAV is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en beantwoordt vragen biedt ondersteuning op maat. Voorwaartz zet expertise in op het gebied van interculturele communicatie.