Copy
Blijf op de hoogte | 11-2015
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief KindCentra2020
Beste <<Voornaam>>,

Kindcentra 2020 kijkt terug op een enerverende tijd waarin veel essentiële ideeën zijn besproken, uitgewerkt en gepresenteerd. Al deze uitwerkingen zijn opgetekend in het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’, dat op ons symposium van 9 oktober 2015 is overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Wij zijn erg blij met de grote opkomst en de toezeggingen die er zijn gedaan onder meer door de betrokken sectoren en de politiek.

Het verslag van het symposium inclusief een fotorapportage vindt u terug op onze website. Wilt u nog eens op uw gemak de presentaties van Willem Adema of Gijs van Rozendaal (terug)luisteren klik dan hier.
In de media 
Kindcentra 2020 is blij met de media-aandacht die zij wist te genereren met het symposium. Een korte impressie vindt u terug op onze website. Onlangs verscheen er ook een artikel in het AD met als titel ‘opvang en onderwijs onder één dak wordt simpeler’.....
Onderzoek onder ouders 
Op verzoek van Kindcentra 2020 organiseerde onderzoeksbureau Oberon rond de zomer een aantal oriënterende bijeenkomsten met ouders en stelde op basis daarvan een online vragenlijst op, bestaande uit zes thema's. Oberon presenteert de resultaten. 
Werkgroep Communicatie 
In de communicatie zet Kindcentra 2020 in op ambassadeurs die het gedachtegoed van Kindcentra 2020 omarmen en verder verspreiden. Maar dat alleen is niet voldoende. Kindcentra 2020 wil het maatschappelijke debat en de discussie over de uitwerking van kindcentra aan de gang houden en actief blijven ondersteunen.
 
Platform Kindcentra 2020
Tijdens het congres van 9 oktober is het platform voor kindcentra gepresenteerd. Kindcentra 2020 is overweldigd door de enorme brede ondersteuning van maatschappelijke organisaties. 
Blog Marjet Winsemius: Leg het maar eens uit!
Als oudervertegenwoordiger is er niets leuker dan met ouders in gesprek gaan over hoe zij werk, zorg, kinderen, sportclubs, vrijwilligerswerk en vrienden combineren. De schittering in hun ogen als ze praten over hun kind is en blijft uniek. De verhalen over kindlief gaan in één adem door. ’Leuk’ is echter niet altijd het goede woord.
Werken in Kindcentra 2020
In maart 2015 heeft het CAOP op verzoek van de Regiegroep Kindcentra 2020 een voorstel voor advies en ondersteuning van de Expertgroep Arbeidsmarkt,
-voorwaarden en -verhoudingen van Kindcentra 2020 opgesteld.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden