Copy
Blijf op de hoogte | 04-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief KindCentra2020
Kopgroep Jeugdhulp 
Een groep van innovatieve bestuurders uit de jeugdhulp, die graag actief betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen rond Kindcentra 2020, heeft zich onlangs verenigd in de Kopgroep Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra. 
Blog Fawzia Nasrullah
Als we een samenleving willen waarin iedereen meetelt en zijn talenten kan inzetten moeten we dat al aan onze jongste kinderen meegeven. Daarom vind ik het zo belangrijk dat wij onze kinderopvang en op scholen organiseren als kleine samenlevingen, waarin we de waarde van inclusie leidend is. Mijn wens is daarom dat we niet meer spreken over integrale, maar inclusieve kindcentra.
In de media
Gijs van Rozendaal reageert op de kritische geluiden die te horen zijn over het IKC als model van de toekomst.
Bredeschool jaarcongres
Op 19 april jl. vond het 11e Jaarcongres Brede School plaats; deze keer in coproductie met Pedagogisch PACT. 
(regio)bijeenkomsten Kindcentra 2020
Op de agenda van Kindcentra 2020 worden regelmatig data gepubliceerd van bijeenkomsten waar kindcentra een onderwerp van gesprek is. Zo organiseerde de PO Raad onlangs een aantal regiobijeenkomsten met als onderwerp kindcentra en deelden Kindcentra 2020 en PACT een infostand op het Bredeschool congres van 19 april jl. Ga je zelf een gesprek in de regio organiseren? Maak dan gebruik van de Toolbox Kindcentra 2020; deze vind je op onze website.
Pionieren binnen regelluwe ruimte
De Ark in Vlaardingen is een van de voorlopers van integrale kindcentra voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar waarin opvang en onderwijs werken vanuit één pedagogische visie en met één team. Dat gaat niet zonder slag of stoot.
Landelijk onderzoek 
Onderzoeks- en adviesbureau Oberon doet in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een landelijk onderzoek naar de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen. Naar verwachting verschijnt het rapport in juni.
Medezeggenschap bij vorming kindcentra
Op 18 maart jl. organiseerde Onderwijsgeschillen een expertmeeting over de medezeggenschap bij de vorming van kindcentra. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de vraag hoe het toenemend aantal integrale kindcentra de medezeggenschap in de organisatie onder de huidige wetgeving, maar ook in de toekomst het beste vorm kunnen geven.
Kindcentra ontwikkeling in Arnhem
In Arnhem hebben de ontwikkelingen van kindcentra hoge prioriteit. Er is een stuurgroep gevormd waarin gemeente, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen en primair onderwijs zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van de stuurgroep is Manon Ketz, directeur-bestuurder van De Basis in Arnhem en lid van de regiegroep Kindcentra 2020. In het magazine Schoolfacilities een interview met haar over de Arnhemse kindcentra ontwikkelingen.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden   


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentra 2020 · Postbus 556 · 2501 CN, Den Haag · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp