Copy
Blijf op de hoogte | 04 - 2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief KindCentra2020
Kindcentra 2020 feliciteert brancheorganisaties met statement ontwikkelrecht
De PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hebben hun handtekening gezet onder een gezamenlijke tekst, waarin zij een ontwikkelrecht van 16 uur per week introduceren voor alle kinderen, tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan. ‘Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders’ stellen partijen, die hun statement op 3 april aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, hebben overhandigd.
 
De vijf partijen pleiten op termijn ook voor een minimum aantal uren buitenschoolse opvang om zo de totstandkoming van rijke dagarrangementen te bevorderen. Bovendien willen de vijf het (wettelijk) mogelijk maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. Kindcentra 2020 feliciteert de vijf sectororganisaties met deze stap. Wij zijn zeer verheugd met hun verklaring en zien dit statement als een uniek moment nu blijkt dat álle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen eensluidend zijn over de opgave voor het nieuwe kabinet.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden   


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentra 2020 · Postbus 556 · 2501 CN, Den Haag · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp