Copy
Blijf op de hoogte | 11-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief KindCentra2020
Politiek zet forse stap richting kindcentra
De meeste partijprogramma’s zijn inmiddels vastgesteld. Vrijwel alle politieke partijen zetten een forse stap in de richting van de doelstellingen van Kindcentra 2020. Dat markeert een keerpunt in de discussie over kindcentra.
SER voor sluitende dagarrangementen
De SER bracht onlangs haar advies uit over het combineren van werken, zorgen en leren in de toekomst met als titel 'Een werkende combinatie'. Sluitende dagarrangementen bieden oplossingen, aldus de SER. Kindcentra 2020 stemt in met conclusies SER en vraagt de overheid om een visie.
Debat Kindcentra 2020 
Het aangekondigde debat op 19 januari verplaatsen we naar april 2017, nà de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart. Onze analyse van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen wijst uit dat veel partijen het eens zijn met (een deel van) de visie en de doelen van Kindcentra 2020. Met een debat of congres ná de verkiezingen, waarin we, óók aan een (in)formateur, kunnen laten zien dat er een breed draagvlak is voor de plannen, sorteren we meer effect. We houden jullie op de hoogte.
Platform breidt uit
In de afgelopen maanden hebben ActiZ Jeugd, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de GGD GHOR Nederland zich aangesloten bij het Platform Kindcentra. Dat bestaat nu uit 21 organisaties die zich, elk op hun eigen wijze, inspannen om kindcentra op de politieke agenda te krijgen. Onlangs stuurden zij een gezamenlijke brief naar de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang.
Taskforce 
Minister Asscher en staatssecretaris Dekker hebben een taskforce ingesteld die bekijkt hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verder versterkt kan worden. De taskforce rapporteert uiterlijk 1 april 2017, zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden door het nieuw te vormen kabinet. Kindcentra 2020 neemt deel aan de adviesraad van de taskforce.
Samenwerking in beeld
Met het rapport 'Samenwerking in beeld' laat Oberon zien dat de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in een stroomversnelling is gekomen. Wist u dat het kindcentrum met stip op één staat op de lijst met ideaalbeelden voor de toekomst?
.
In je agenda
Ruimte-Ok organiseert op dinsdag 29 november de kennisdag ‘Grip op kwaliteit’. Met in de middag een sessie van Kindcentra 2020 waarin huisvestingsvraagstukken rondom de plannen van Kindcentra 2020 aan de orde komen. De publicatie van onze werkgroep huisvesting kun je hier downloaden.
Vrijdag 9 december organiseert de Kopgroep Jeugdhulp een werkbezoek bij het Talent in Lent (Nijmegen). Hier werken de kinderopvang (KION) en het basisonderwijs (Conexus) aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. Geruime tijd geleden is aan dit team een jeugdhulp-coach toegevoegd. Wat zijn de ervaringen? Kijk hier voor het volledige programma of meld je direct aan.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden   


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentra 2020 · Postbus 556 · 2501 CN, Den Haag · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp