Copy
Nieuws | mei 2018
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020 gaan door als één beweging: PACT voor Kindcentra! Vanaf nu ontvang je alle informatie over praktijk, beleid en politieke lobby voor kindcentra in één nieuwsbrief.

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin
  • ieder kind meedoet, meetelt en leert
  • professionals met plezier werken
  • ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken
Het programma PACT voor Kindcentra bundelt de kennis en netwerken van Kindcentra 2020 en Pedagogisch PACT. Het doel is om de komende drie jaar de ontwikkeling van kindcentra in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven en het bestuurlijk draagvlak te vergroten.
Na een intensieve periode van voorbereiding met alle betrokkenen en stakeholders stelde het bestuur van Het Kinderopvangfonds in maart 2018 het nieuwe programma vast. Voorzitter Gijs van Rozendaal: “Wij zijn bijzonder trots op dit programma dat we met organisaties uit ons netwerk gebouwd hebben.” 
 
Pedagogisch PACT publiceerde onder de titel ‘PACT pakt door!’ (2017) de conclusies van drie jaar innovatie en onderzoek naar een rijke speelleeromgeving voor jonge kinderen. Kindcentra 2020 heeft de afgelopen jaren een intensieve lobby gevoerd om belemmeringen voor organisaties om tot integrale kindcentra te komen weg te nemen. Samen gaan we verder in de beweging: PACT voor Kindcentra!

Wat is onze ambitie?
PACT voor Kindcentra wil dat over drie jaar:
  • het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek heeft in de pedagogische infrastructuur in Nederland
  • in de regio’s een pact tussen organisaties bestaat om de ontwikkeling van kindcentra aan te jagen en te verankeren 
  • er landelijke oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in regelgeving

Praktijkinnovatie, kennisdeling èn infrastructuur
De Kopgroepen van Kindcentra 2020 (wethouders, onderwijs-, kinderopvang- en jeugdhulpbestuurders) én de negen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra gaan nauw samenwerken om in de regio lokale praktijken te versterken. 
In overleg met het veld worden thema’s vastgesteld waarop extra ingezet wordt. Aan de Kennistafel werkt een aantal wetenschappers samen om de meerwaarde van inclusieve centra voor kinderen, ouders en medewerkers te onderbouwen. Praktijkervaringen en opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met het opleidingenveld gaat PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten oppakken. 
De regiegroep Kindcentra 2020 blijft de pijlen richten op de landelijke en lokale politiek.

Adviesraad en Platform Kindcentra
PACT voor Kindcentra laat zich inspireren door een adviesraad, waarin bestuurders van betrokken sectoren werken aan verduurzaming van de beweging. Het netwerk van branches en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Platform Kindcentra, blijft actief het gedachtegoed van kindcentra uitdragen.  
De mensen van PACT voor Kindcentra
Bij de programmaorganisatie van de beweging PACT voor Kindcentra bouwen we voort op wat is opgebouwd. We maken actief gebruik van netwerken van Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020. De contactgegevens van de mensen van PACT voor Kindcentra vind je hier.
Start masterclasses 
In 2018 organiseert PACT voor Kindcentra masterclasses. Op 2 oktober gaat de eerste van start met als thema ‘anders leren = anders organiseren’.  Deze masterclass wordt georganiseerd met medewerking van Ruud Veltenaar (inspirator van transformatie), AVS, vereniging van schoolleiders en de Verenigde TOM Scholen. In onze volgende nieuwsbrief informeren wij je over het programma, de sprekers en de wijze waarop je je kunt aanmelden. 
Kennistafel van start
Op 21 maart kwamen acht pioniers uit kindcentra 0-12 jaar en acht wetenschappers samen om de kennisagenda van PACT voor Kindcentra op te bouwen. Praktijk en wetenschap zijn hierdoor direct verbonden, waarbij vragen van pioniers leidend zijn voor de inzet van wetenschap. De wetenschappers gaan zich buigen over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden. Onder leiding van Jeannette Doornenbal levert deze kennistafel in juni 2018 haar eerste agenda op.
Landelijke ontwikkelingen
In het afgelopen jaar heeft Kindcentra 2020 een intensieve lobby gevoerd, gericht op het nieuwe regeerakkoord. Het feit dat er in het regeerakkoord niet veel is opgenomen over de ontwikkeling van kindcentra en het toegangsrecht op opvang voor alle kinderen wil nog niet zeggen dat er niets gebeurt in Den Haag en in gemeenten.
In de regio: Limburg
In samenwerking met De werkplaats van de provincie Limburg, organiseert PACT voor Kindcentra het programma 'KLAAR VOOR HET LEREN VAN MORGEN? Anders organiseren binnen de doorgaande lijn KO-PO-VO'. Op 1 juni kunnen professionals en bestuurders uit primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, zorg en gemeenten zich op de Fontys Hogeschool in Sittard laten  informeren over innovaties in de regio. 
 
 PROGRAMMA                                AANMELDING 
PACT voor Kindcentra en de AVG
In juni is de website PACT voor Kindcentra operationeel. Tot die tijd kun je voor alle informatie gewoon nog terecht op de websites van Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020.
Op 25 mei 2018  treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit betekent dat wij jouw expliciete toestemming nodig hebben om de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events van PACT voor Kindcentra toe te blijven sturen. Je gegevens worden alleen voor die doeleinden gebruikt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Je hebt je al een keer via onze website aangemeld voor onze nieuwsbrief of hebt op een andere manier je gegevens met ons gedeeld. Wil je je uitschrijven? Dat willen we natuurlijk niet maar we zijn verplicht deze optie te melden. Als je je niet uitschrijft, geef je ons toestemming om je op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven en blijf je uitnodigingen ontvangen voor de events van PACT voor Kindcentra. En dat doen wij graag!
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden   
Privacyverklaring


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentra 2020 · Postbus 556 · 2501 CN, Den Haag · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp