Copy

Geachte heer/mevrouw, beste collega,

  • Het kabinet streeft er naar om organisaties als Belastingdienst, UWV, CJIB en Zorgverzekeraars aan te sluiten op het beslagregister. Tegelijkertijd wordt – zoals eerder aangekondigd – de berekening van de beslagvrije voet vereenvoudigd. Dit alles moet ervoor zorgen dat schuldeisers hun incassopraktijken beter afstemmen en dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. Dat staat in de Rijksincassovisie die staatssecretaris begin april naar de Tweede Kamer stuurde.

  • Eerder deze maand boden MOgroep, VNG, Divosa en NVVK de Tweede Kamer een pamflet aan met een paar vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden wel beter te voorkomen, signaleren en beperken.
  • Het pamflet was vorige week onderwerp van gesprek tijdens een Kamerdebat. Staatssecretaris Klijnsma deed tijdens dat Kamerdebat een aantal toezeggingen. Zo zal zij proberen op 1 januari 2017 het moratorium en de vereenvoudigde beslagvrije voet in te voeren. Ze scherpt voor 1 juli de hierboven genoemde Rijksincassovisie aan en onderzoekt de mogelijkheid om schuldhulpverleners doorzettingsbevoegdheid te geven ten opzichte van overheidsschuldeisers. Bekijk alle toezeggingen.
  • Het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand is volgens Aedes al een paar jaar aan het dalen. Tegelijkertijd meldt het Planbureau voor de leefomgeving dat steeds meer huurders moeite hebben met rondkomen. Lees het artikel Ruim 4.600 huisuitzettingen door huurachterstand – wat te doen? met alle actuele cijfers en suggesties om de problemen aan te pakken.
  • Staatssecretaris Klijnsma stelt opnieuw extra geld beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. Voor 2016 en 2017 is elk jaar €4 miljoen beschikbaar. Vanaf 23 mei kunnen de aanvragen voor dit jaar worden ingediend. Organisaties en stichtingen met goede plannen om duurzaam armoede en schulden te bestrijden, kunnen intekenen en dragen zelf 25% in de kosten bij om hun project te verwezenlijken. De aanvraag bedraagt per project ten minste € 125.000 en maximaal € 350.000. Lees alles over voorwaarden en aanvragen op overheid.nl.
  • In december concludeerde het CBS dat de armoede in Nederland de afgelopen jaren niet is toegenomen. Uit recenter onderzoek blijkt dat de langdurige armoede wel toeneemt.
  • De benchmark armoedebeleid en schuldhulpverlening is al van start gegaan, maar gemeenten kunnen zich nog steeds aanmelden en hun prestaties vergelijken met die van de al gestarte benchmarkdeelnemers.

Met vriendelijke groet,
Martijn Schut
 
Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening
Agenda
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Tweet
Forward