Copy
Geachte heer/mevrouw, beste collega,
 • Armoede in Nederland neemt niet toe. Langdurige armoede wel. Dat blijkt uit het rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2015 van het CBS. Dagblad Trouw publiceerde een interactief kaartje met armoedecijfers per gemeente. De minimascan van Stimulansz biedt meer details en prognoses. Gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor de benchmark armoedebeleid en schuldhulpverlening 2016. Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud.
   
 • Het ministerie van Financiën verwacht binnenkort te kunnen melden wanneer de invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling zal plaatsvinden.
   
 • Door wijziging van de Regeling zorgverzekering is het voor gemeenten en zorgverzekeraars duidelijker welke gegevens zij mogen uitwisselen. Zo kunnen gemeenten gericht actie ondernemen om zorgschulden te verminderen of te voorkomen. De zorgpremie voor wanbetalers daalt op 1 juli 2016 van €159 naar €128. De verlaging maakt het volgens minister Schippers mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling.
   
 • De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de rechter bij een verzoek tot beschermingsbewind aan gemeenten vraagt of een minder vergaande voorziening mogelijk is.
   
 • Eerder maakten we melding van het nieuwe Beslagregister en de Vindplaats voor schulden. Sinds kort kunnen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders via de Verwijsindex Schulden gegevens met elkaar uitwisselen: de gerechtsdeurwaarder checkt of een cliënt al bekend is bij de schuldhulpverlening.
   
 • In de hoofdlijnennotitie van Klijnsma aan de Tweede Kamer is te lezen dat de beslagvrije voet eenvoudiger wordt. Op zijn vroegst 1 juli 2017 wordt de nieuwe beslagvrije voet ingevoerd. In de Verzamelbrief aan gemeenten van 13 november jl. schreef Klijnsma dat veel gemeenten de beslagvrije voet nu niet goed berekenen.
   
 • Voor maatschappelijke organisaties is er in 2016 en 2017 weer een subsidieregeling voor projecten die zich richten op armoedebestrijding en schuldpreventie. Daarnaast financiert het ministerie van SZW vanuit het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' wetenschappelijk onderzoek over o.a. armoede en schulden in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
   
 • Lees hier hoe het zit met (financiering van) bijzondere bijstand en schuldpreventie voor vluchtelingen.
Met vriendelijke groet,
Martijn Schut

De beste wensen voor 2016!
Maak er een 'rijk' jaar van!


Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening

Copyright © 2016 martijnschut.eu, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp