Copy
Geachte heer/mevrouw, beste collega,
 
 • Gemeenten mogen binnenkort experimenteren met de Participatiewet door minder verplichtingen op te leggen en meer bijverdienmogelijkheden te creëren. Daartoe is eerder deze maand een motie aangenomen in de Tweede kamer.
 • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. In de afgelopen jaren is de problematiek toegenomen. Veel mensen melden zich niet of te laat bij schuldhulpverlening. Schuldhulpmaatje, de vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden helpt, produceert kaarten die heel precies per gemeente in beeld brengen in welke straten het risico op problematische schulden groot is.
 • Goed nieuws: de meeste mensen die met succes de schuldhulpverlening of WSNP afronden, ontwikkelen in de 4 jaar daarna geen nieuwe betalingsachterstanden.
 • Er is een Vindplaats van Schulden’ in de maak dat gemeenten gaat voorzien van informatie over betalingsachterstanden bij huur, zorgverzekering, energie en meer.
 • In het onderzoek naar kindpakketten worden interessante uitvoeringsvarianten gepresenteerd.
 • Het kan! Inkomensondersteuning op maat. Aan de keukentafel of in het wijkteam kijken wat ècht nodig is in een gezin. Niet aanbodgericht, maar vraaggericht. Niet categoriaal, maar geïndividualiseerd. En zonder precedentwerking.
 • Er wordt al een poos gewerkt aan een nieuwe beslagvrije voet. Die zal op zijn vroegst over 1,5 jaar in werking treden. NB. de beslagvrije voet wordt door veel gemeenten niet goed berekend!
 • Er is een motie aangenomen die de regering verzoekt om te stimuleren dat het signaleren van armoede en schulden een integraal onderdeel wordt van het takenpakket van wijkteams. Voor de wijkteammedewerker verscheen eind september de praktische handreiking 'De eindjes aan elkaar knopen'.
 • Lees de tien redenen waarom elke gemeente een noodfonds moet hebben.
   
Met vriendelijke groet,
Martijn Schut

Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening

Copyright © 2015 SCHUT, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp