Copy

Geachte heer/mevrouw, beste collega,
 
  • Gemeenten: meld je voor 14 maart aan voor de benchmark armoedebeleid en schuldhulpverlening.
  • Hoe staat het eigenlijk met het voornemen om private schuldbemiddeling mogelijk te maken? Minister Kamp van EZ zal ons binnenkort informeren over het ontwerp-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars.
  • Er is een instrument ontwikkeld waarmee voor schuldeisers en schuldenaren de kosten en baten van het minnelijk traject kunnen worden vergeleken met de kosten en baten van het Wsnp traject.
  • Traditiegetrouw presenteert het Nibud aan het begin van het jaar haar koopkrachtplaatjes. De meeste Nederlanders gaan er dit jaar op vooruit. Gepensioneerden komen er dit jaar echter relatief slecht vanaf. Maar eerder meldde het CBS dat de armoede onder gepensioneerden relatief laag is. Bijstandsgerechtigden gaan erop een beetje op vooruit, maar het blijft krap, volgens het Nibud.
  • Volgens de CRvB moet bij het vaststellen van de hoogte van een boete in het kader van de Fraudewet rekening worden gehouden met de draagkracht van de schuldige.
  • Vanaf heden zullen na succesvolle afronding van een minnelijk schuldregeling de openstaande verkeersboetes worden kwijtgescholden.
  • Klik hier voor cijfers over armoede en schuldenproblematiek in jouw gemeente.
  • De Wmo biedt de mogelijkheid om chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming te geven voor meerkosten.
  • Gemeenten kunnen maandelijks aan het Inlichtingenbureau BSN’s aanleveren en laten toetsen of deze mensen voldoen aan de criteria voor inkomensondersteuning.


Met vriendelijke groet,
Martijn Schut

Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening

Agenda
 

Copyright © 2016 martijnschut.eu, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp