Copy
View this email in your browser

Geachte heer/mevrouw, beste collega,
  • Vanmorgen is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
  • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
  • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
  • Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 volgens het CBS nagenoeg gelijk gebleven. Maar het aantal huishoudens dat 4 jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, nam in 2015 toe.
  • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.
  • Het Ministerie van SZW is een radiocampagne over kinderen in armoede gestart. De campagne wijst ouders op de mogelijkheden voor ondersteuning voor hun kinderen o.a. bij gemeenten. De campagne verwijst naar de website www.kansenvoorallekinderen.nl.
  • De handreiking De eindjes aan elkaar knopen is geactualiseerd. Het is een standaardwerk in de dagelijkse ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. Download of bestel hem hier.

Met vriendelijke groet,
Martijn Schut
 
Weblog
Agenda
Beleidsadviseur gezocht?
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief