Copy

Geachte heer/mevrouw, beste collega,
 
 • Deze week is het wetsvoorstel beslagvrije voet ter consultatie gepubliceerd. In een Kamerdebat meldde staatssecretaris Klijnsma deze week dat zij haar ‘stinkende best’ doet om de nieuwe beslagvrije voet op 1 januari 2017 in te voeren.
 • DUO gaat vaker meewerken aan een schuldregeling, uitstel van betaling verlenen en soms studieschulden (deels) kwijtschelden.
 • Het aantal mensen voor wie gemeenten bijdragen in de kosten van beschermingsbewind is in de periode 2013-2015 met maar liefst 32% per jaar gestegen. Een nog grotere stijging is waargenomen in de gemeentelijke bijdragen uit bijzondere bijstand; die namen in diezelfde periode toe met 44% per jaar. Wel is het aantal aanvragen in 2015 gedaald. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Klijnsma wat zij van plan is te gaan doen. Ze is niet voornemens gemeenten financieel te compenseren.
 • Gemeenten krijgen de ruimte om te experimenteren met regelluwe bijstand. Klijnsma heeft een AMvB geschreven die deze zomer aan de VNG wordt voorgelegd voor de uitvoeringstoets.
 • Minister Bussemaker maakt €5 miljoen vrij om ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Ze komt in het najaar met een structurele oplossing.
 • Klijnsma trekt de komende drie jaar €7,5 miljoen extra uit voor schuldhulpverlening. Het geld wordt onder andere ingezet voor een professionaliseringsimpuls en verspreiding en doorontwikkeling van innovatieve aanpakken. Het geld gaat niet direct naar gemeenten.
 • Schuldbemiddeling tegen betaling mag nu alleen worden aangeboden door gemeenten, kredietbanken en bepaalde gereguleerde beroepen zoals advocaten en notarissen. Op basis van de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft het Kabinet besloten voorlopig de mogelijkheden voor private schuldbemiddeling niet uit te breiden. Lees meer onderaan dit artikel.
 • Stimulansz introduceert de Omgekeerde Toets. Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld inkomensondersteuning of schuldhulp begin je niet – zoals gangbaar – bij het juridisch toetsen op basis van de wet(ten). Nee, je kijkt eerst naar het beoogde effect.
 • De Tweede Kamer heeft op 31 mei het wetsvoorstel Wijziging Fraudewet aangenomen. De verandering betekent dat UWV, SVB en gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene.
 • Moet je de schulden opkopen van jongeren die zwaar in de financiële problemen zitten? Verschillende gemeenten vinden van wel. Tilburg kiest een andere aanpak. Amsterdam wil ook schulden van volwassenen overnemen.
 • De Nationale Ombudsman concludeert op basis van onderzoek dat niet-zelfredzamen voor en tijdens het schuldhulpverleningstraject tegen drempels oplopen en daardoor buiten de boot vallen. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in financiële problemen terechtkomen.


Met vriendelijke groet,
Martijn Schut
 
Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening
Agenda
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Tweet
Forward