Copy

INFO BILTEN Erazmus + program

View this email in your browser

Novosti u okviru Erazmus + programa i ostale vesti u oblasti obrazovanja

 Pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+ 
Drago nam je da možemo da Vas obavestimo da su i zvanično započete pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+. Republika Srbija će još neko vreme biti u statusu partnerske zemlje, ali će već od narednog konkursnog roka, čije se raspisivanje očekuje u oktobru, biti moguće ograničeno učešće u sledećim vrstama projekata:
  • KA1 School education (Mobilnost u opštem obrazovanju za škole I PU)
  • KA1 Adult education (Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih)
  • KA1 VET (Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka)
  • KA1 Youth (KA1 Mladi)
  • KA2 VET (Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja)
Detaljne informacije o raspoloživim sredstvima, uslovima konkurisanja i predstojećim informativnim danima i treninzima za pisanje projekata će biti objavljene na sajtu www.erasmusplus.rs
 
Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta, koji će blagovremeno biti objavljeni na gore navedenom sajtu Fondacije Tempus, organizacije odgovorne za sprovođenje Erazmus+ programa u oblasti obrazovanja, obuka i omladine.

Više informacija možete pronaći ovde.

Nove mogućnosti za mlade u narednom Erazmus+ konkursnom roku

Fondacija Tempus će tokom 2016. godine po prvi put, u ograničenom kapacitetu, raspisati poziv u okviru Ključne aktivnosti 1 u Srbiji, u kome će organizacije i institucije iz Srbije moći da podnesu svoje projekte direktno Fondaciji Tempus. Osim toga, akteri u Srbiji će po prvi put moći da učestvuju kao aplikanti unutar Ključne aktivnosti 1 Mladi.
 
I pored novih mogućnosti, organizacije i institucije iz Srbije će, kao i do sada, moći da učestvuju kao partneri organizacijama iz programskih zemalja u okviru Ključne aktivnosti 1 (mobilnost mladih i mobilnost omladinskih radnika) i kao podnosioci projektnih prijava i partneri u Ključnoj aktivnosti 2 ( podakcija - Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan).
 
Akreditacija za Evropski volonterski servis će za sada, kao i prethodnih godina, ostati pod okriljem SALTO resursnog centra za Jugoistočnu Evropu, koji se nalazi u Ljubljani. Svaka organizacija i institucija iz Srbije koja želi da šalje mlade iz Srbije, ugosti EVS volontera/ku i da učestvuje na EVS projektima, mora za to da bude akreditovana tj. licencirana od strane SALTO SEE.

Rezultati konkursa iz 2015. godine za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja

U okviru poziva za Projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju objavljenog 2015. godine, u okviru programa Erazmus+ za finansiranje je odabrano ukupno 9 projekata u kojima učestvuju neke od najvećih visokoškolskih ustanova iz Srbije, poput univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu koordiniraju čak 7 od 9 odobrenih projekata.
 
Projekti se bave unapređenjem sistema visokog obrazovanja, razvojem novih studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa, finansijskog menadžmenta u javnom sektoru, upravljanja kvalitetom u turizmu i upotrebom IKT u analitičkoj hemiji.
 
U okviru poziva za finansiranje je ukupno odabrano 147 projekata, od čega 121 zajedničkih projekata i 26 strukturnih. Visokoškolske ustanove iz regiona Zapadnog Balkana učestvuju u 18 projekata, od čega kao koordinatori u 12.
 
Spisak projekata u kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz Srbije možete pronaći na http://erasmusplus.rs/cbhe-rez-2015
 
Celokupan spisak projekata koji su odabrani za finansiranje u drugom roku Erazmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju možete pogledati na sajtu Izvršne agencije(EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2016_results_by_region.pdf)

Rezultati selekcije Erazmus Mundus zajedničkih master programa za 2016.  godinu

Izvršna agencija Evropske komisije je objavila rezultate selekcije Erazmus Mundus zajedničkih master programa za 2016. godinu. Izabrano je 27 novih master programa od ukupno 92 podneta predloga, koje će voditi konzorcijumi koje sačinjavaju ukupno 153 partnerske institucije i 192 pridružena partnera.
 
U jednom Erazmus Mundus zajedničkom master programu: European Master in Migration and Intercultural Relations, učestvuje Univerzitet u Novom Sadu kao partnerska institucija.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Za više informacija o Erazmus+ programu možete nam se obratiti putem e-pošte: office@tempus.ac.rs
neo_serbia@erasmusplus.rs i projects@tempus.ac.rs (Erazmus+ i Tempus projekti)
scholarships@tempus.ac.rs (stipendije za nastavnike i studente)
Copyright © 2016 Fondacija Tempus - Erazmus+ kancelarija u Srbiji, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences