Copy
Подношење пријава за менторски рад за припрему образовних установа и омладинских организација за учешће у програму Еразмус+

Фондација Темпус објављује јавни позив за подношење пријава за менторски рад за припрему образовних установа за учешће у програму Еразмус+. На јавни позив могу да се пријаве: предшколске установе, све врсте основних и средњих школа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, школе за основно функционално образовање одраслих и организације које су активне у области рада са младима.

За учешће у конкурсу потребно је попунити регистрациони формулар на вебсајту Фондације Темпус. Рок за подношење пријава је 30. новембар 2022године у 23:59 часова.

Менторски рад ће се састојати из следећих активности:

  • утврђивања потреба организација и установа и повезивање тих потреба са могућностима које програм Еразмус+ пружа;
  • пружање подршке у развијању иницијалних идеја учесника за предлоге пројеката за КА1 и КА2 пројекте;
  • подизање капацитета установа и организација за писање КА1 и КА2 пројеката у областима општег, стручног образовања и обука, образовања одраслих и у области рада са младима.
Подршка одабраним установама у форми менторског рада ће бити спроведена у периоду од 15.12.2022 до 15.07.2023. године.

Неопходан услов за учешће на конкурсу је потврда директора установе у којој су наведени представници те установе. Номинацију директора можете доставити Фондацији Темпус најкасније 3 радна дана након обавештења да сте ушли у ужи избор учесника менторског рада.

Овде можете преузети потврду за номинацију представника установе.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3 (сектор за опште, стручно и образовање одраслих), опцију 5 (група за младе, информисање и спорт) или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Опште и стручно образовање и обуке:

schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:

adult-education@tempus.ac.rs

Група за младе, информисање и спорт:

 youth@tempus.ac.rs

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram
Instagram
За више информација о Еразмус+ програму можете нам се обратити путем е-поште: * Сви догађаји, радионице, као и консултације у вези са припремом и спровођењем пројеката, у организацији Фондације Темпус, су бесплатни.
Copyright © 2022 Фондација Темпус, Сва права задржана.


одјавите се са листе  ажурирајте ваше податке

Email Marketing Powered by Mailchimp