Copy
Nieuwsfeiten over de produkten van BrickPoint BV in Arnhem
Lees de e-mail in uw browser

Circulair bouwen met
Calduran Caldubo elementen

Uw ambitie om circulair te bouwen vervult u met Calduran Caldubo® elementen. Hierbij is een deel van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton) puingranulaten.

Caldubo® elementen worden altijd projectmatig geleverd in diktes 100, 120, 150, 214 en 300 mm in druksterkteklasses CS12 en CS20 en voldoen aan de kwaliteitseisen volgens het KOMO-certificaat voor kalkzandsteen. 

Om de aarde leefbaar te houden voor de huidige maar ook toekomstige generaties moeten we naar een circulaire economie. Dit betekent dat we bij het bouwen van nieuwe woningen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de onderdelen en grondstoffen die vrij komen bij de sloop van oude gebouwen. Het streven is dat er uiteindelijk geen afval meer overblijft en dat er zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuwe delfstoffen.
        

Gebouwen moeten dan aan het einde van hun levensduur circulair worden gesloopt. De bruikbare bouwdelen worden dan gescheiden en verschillende grondstofstromen kunnen via de sloper en de afvalverwerker weer naar de producent om nieuwe producten te maken. Met de steenachtige stroom materialen die vrijkomen vanuit casco's maken we bij Calduran weer nieuwe kalkzandsteen elementen en is de cirkel rond. Bij de huidige nieuwbouw opgave is de grondstofbehoefte nog groter dan het materiaal dat vrijkomt bij sloop, maar we kunnen nu al 40% van het grove zand vervangen door gerecyclede (secundaire) grondstof. 
      
Door de inzet van Caldubo en circulariteit maakt u een grote stap vooruit op het gebied van duurzaamheid. 

Calduran Caldubo® kunnen we alleen op aanvraag leveren. Voor meer informatie over het bouwen met Caldubo, neem contact op met de afdeling verkoop via telefoonnummer +31 (0) 26 3530990 of stuur een mail naar info@brickpoint.nl
Leveringsprogramma:
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2022 BrickPoint BV
                                              

verwijder van mailinglijst   bijwerken profiel mailinglijst

Email Marketing Powered by Mailchimp