Copy

CORAL - Wegwijzer Wmo - verslag Rehabilitatiecongres

View this email in your browser

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een paar nieuwe producten waaraan Kenniscentrum Phrenos heeft meegewerkt: de vertaling van Conceal and Reveal, beter bekend als CORAL, de uiteindelijike versie van de Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen en een inventarisatie van good practices in buitenland. Verder vindt u hier de links naar het verslag van het Rehabilitatiecongres van 21 mei j.l. en aankondigingen van wat er dit jaar nog op stapel staat.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos. Heeft u collega's die de nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kunnen zij zich hier aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klikt u dan hier om u af te melden.

CORAL vertaald

De Nederlandstalige versie van Conceal or Reveal (CORAL) staat nu op de website van Phrenos: Verzwijgen of vertellen: een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. In Engeland, waar de brochure al langere tijd in gebruik is, zijn er goede ervaringen mee opgedaan. Gestimuleerd door hun enthousiasme heeft Kenniscentrum Phrenos de brochure laten vertalen.

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

‘Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen’. De wegwijzer is gericht op alle professionals en bevat drie onderdelen, die naar behoefte gebruikt kunnen worden:
• Verheldering (vermoeden) psychische problemen;
• Graadmeter keuzes voor type(n) en niveau(s) van ondersteuning en verwijzing (algemene en/of maatwerk voorzieningen);
• Checklist Beschermd wonen.
De wegwijzer is gemaakt door Phrenos in samenwerking met Adviesbureau Andersson Elffers Felix in opdracht van de leden van de landelijke Werkgroep transitie langdurige GGz.
Tijdens de praktijktestperiode van het prototype bleek dat gemeenten de Wegwijzer vooral waardeerden als middel voor een gezamenlijke werkwijze/taal en als check op eigen handelen. Om deze toegevoegde waarde te laten renderen zullen Andersson Elffers Felix en Kenniscentrum Phrenos een train-de-trainerprogramma ontwikkelen en uitvoeren.
Meer informatie en download

Phrenos Psychosecongres 2015

Het Psychosecongres zal plaatsvinden op 3 december!
Plaats: Regardz Zwolle.
Noteer dit alvast in uw agenda!

VGZ-Hersteleuroprijs 2015 voor Hersteltalent

Op 8 juni jl. heeft Irene van der Giessen, bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos, namens Hersteltalent de VGZ-Hersteleuroprijs 2015 in ontvangst genomen. Ook Stadskamer Doetinchem en Team ED werden uitgeroepen tot winnaars. De Hersteleuroprijs is in het leven geroepen door Coöperatie VGZ en het Landelijk Platform GGz om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg.
Lees meer op de website van het Landelijk Platform GGz

‘Inventarisatie buitenland good practices in de langdurende zorg’

Deze inventarisatie door Phrenos en GGZ Nederland gaat over ontwikkelingen en innovaties in de langdurende ggz in Schotland en Zweden. Het is een van de bouwstenen van een programma voor de innovatie van de langdurende ggz, om de transformatie in de Wmo en Wlz vorm te geven. De inventarisatie bracht tevens ook een aantal algemene succesfactoren aan het licht:
• Actieve betrokkenheid van cliënten en naasten, en inzet van ervaringsdeskundigheid;
• Actieve evaluatie en het systematisch volgen van de good practices met als doel deze (tussentijds) te verbeteren en kennisdeling op gang te brengen;
• Bevordering van inzet en bruikbaarheid van nieuwe vormen van aanbod zoals eHealth;
• Het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het lokale niveau.
Op dit moment werkt GGZ Nederland aan een uitvoeringsplan voor het innovatieprogramma. Kenniscentrum Phrenos is daarbij een van de gesprekspartners.
Lees meer en download

Verslag en presentaties nu online!

Het Phrenos Rehabilitatiecongres trok 325 bezoekers. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Het was een gevarieerde dag met interessante sprekers en workshops. Tijdens het congres werd ook de Ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid uitgereikt aan Wilma Boevink. Marry Mos, voorzitter van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos, reikte de Douglas Bennett Award uit aan Tom van Wel, klinisch psycholoog en werkzaam als beleidspsycholoog bij ABC (Altrecht).
Op de website van Phrenos vindt u de presentaties, foto's, informatie over de posters, prijswinnaars en genomineerden.
Lees meer

Lustrumprijsvraag voor deelnemers Phrenos

Laatste oproep! Wij vragen de aangesloten instellingen een idee uit te werken dat bijdraagt aan de ambitie van 'een derde meer herstel' zoals beschreven in Over de Brug. Het beste idee wordt door een onafhankelijke jury uitgekozen. Voor de realisatie van het idee wordt de ondersteuning van Phrenos én een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld. Ideeën kunnen tot 1 juli worden ingediend bij Jaap van Weeghel jweeghel@kcphrenos.nl.

Erkenning interventies langdurige zorg

Dit voorjaar werden er weer interventies erkend in het erkenningstraject voor interventies voor de langdurige zorg, bijvoorbeeld 'Begeleide lotgenotengroep voor psychosegevoeligheid'. Andere interventies die eerder het erkenningsstempel kregen waren IPS, Herstellende doe Jezelf, WRAP en de Individuele rehabilitatiebenadering. De erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid, die op persoonlijke titel zitting hebben. Ze wordt samengesteld en organisatorisch ondersteund vanuit het Trimbos-instituut.
Lees verder

15 jaar Gedachten Uitpluizen

To boldly go where no man has gone before
27 november 2015 - Jaarbeurs Utrecht. Reserveer die datum!

Essenties 1 in Dolhuys

Voor de nieuwe zomerexpositie ‘Essenties 1’ heeft Het Dolhuys in samenwerking met Kwintes en Stichting Willem van Genk een selectie gemaakt van werken van zogenoemde ‘Outsiderkunstenaars’ uit heel Nederland. Deze kunstenaars hebben veelal een psychische aandoening of verstandelijke beperking en uiten op unieke wijze hun dromen, angsten en fascinaties. Vanaf dinsdag 9 juni t/m zondag 13 september.

Behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp