Copy

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos 2015 no. 9 (december)

View this email in your browser

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2016

Eerste exemplaar Handboek Destigmatisering

Tijdens het Phrenos Psychosecongres nam Nanette Waterhout het eerste exemplaar van het Handboek Destigmatisering in ontvangst uit handen van Jaap van Weeghel. Nanette Waterhout, ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma, legde vervolgens uit hoe stigmatisering je herstel en leven kan beperken.
Lees verder
In de Masterclass ‘Individuele routes in het zorglandschap’ buigen de sprekers zich, onder voorzitterschap van Jim van Os, over vragen als: Hoe komen we tot onze beslissingen welke zorg we aanbieden? Hoe individualiseren we de zorg? Een richtlijn geeft een spanningsveld met de uniciteit van cliënten. Wat zijn de tools van de Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose om individuele zorg te kunnen geven? Hoe kom je tot het unieke pad?
Meer informatie en inschrijven

Module Vroege psychose in commentaarfase

De zorgstandaard Psychose - module Vroege psychose nadert de commentaarfase. Het afgelopen jaar is flink aan deze module gewerkt door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit afgevaardigden van Anoiksis, Ypsilon, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Vereniging van Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN). Verwacht wordt dat nog voor de jaarwisseling de tekst zal worden gestuurd aan de (beroeps)verenigingen.

Verslag van Psychosecongres online

We kunnen terugkijken op een geslaagd congres met 365 bezoekers. Op de website van Kenniscentrum Phrenos vindt u een verslag van het congres met de meeste powerpoints, een foto-impressie en meer.
Lees meer
Raadpleeg de signaleringen op www.kenniscentrumphrenos.nl

Onderzoek naar familie-ervaringsdeskundigheid in de ggz

Tom Franken en Stephanie Blom,  studenten van de Fontys Hogeschool, studeerden dit jaar beiden af met een onderzoek naar familie-ervaringsdeskundigheid in de ggz. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Platform Familie Ervaringsdeskundigheid dat door Kenniscentrum Phrenos ondersteund wordt.
Lees meer

Cursusaanbod Phrenos


Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar voor de:
Training CGT bij Psychose voorjaar 2016
volgens Gedachten Uitpluizen 3.0
Aanmelding is nog mogelijk tot 21 januari 2016!

Posterprijzen voor TOPPER en Laat je tanden zien

Op 3 december wonnen op het Phrenos Psychosecongres Lisette van der Meer en Charlotte de Heer de posterprijs in de categorie Zorginnovatie met hun poster over de toolkit TOPPER. Dit is een praktische TOolkit voor Professionals ter bevordering van Participatie, Empowerment en Rehabilitatie. In de categorie Wetenschappelijke posters kregen Aaltsje Malda en verpleegkundigen VIP-team GGZ Friesland de prijs voor de poster Laat je tanden zien; een verkennend onderzoek naar de mondgezondheid.
Lees meer
 

Interviews met Gary Bond over IPS en ACT

Op 6 november 2015 was Gary Bond, Professor of Psychiatry en onderzoeker Dartmouth Psychiatric Research Center bij Kenniscentrum Phrenos. Hij sprak op een seminar over IPS en over ACT. Die dag waren wij in de gelegenheid twee interviews met hem te houden over deze twee onderwerpen. Het interview over IPS is te bekijken op de website van Phrenos bij het Kennisthema Werk onder het kopje 'Individuele Plaatsing en Steun (IPS)'. Het interview over ACT staat onder het Kennisthema Herstel & Herstelondersteuning onder het kopje 'Wat wordt er nu al gedaan?'

Peiling Panel Psychisch Gezien over mensenrechten

Om te weten te komen hoe mensen met een psychische handicap aankijken tegen mensenrechten zijn vragen voorgelegd aan het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen met langdurige psychische aandoeningen. 
De panelgegevens bevestigen dat het zinvol is dat Nederland binnenkort het VN-verdrag bekrachtigt en uitwerkt. Het inkomen, gelijke kansen wat betreft maatschappelijke participatie, discriminatiebestrijding en een leven in vrijheid en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten volgens de deelnemende panelleden.
Indirect onderstrepen de gegevens ook het belang van het hiermee samenhangende debat in de GGZ over vrijheidsbeperkende maatregelen zoals gedwongen opname en opsluiting in een isoleerkamer.
Lees meer

Het tweejaarlijkse internationale congres van de European Network For Mental Health Service Evaluation (ENMESH) vindt in 2017 plaats in Groningen. Het Rob Giel Onderzoekscentrum en Kenniscentrum Phrenos nemen de inhoudelijke programmering en organisatie op zich.
Lees meer over ENMESH
Half september was de officiële start van FAMEUS, een onderdeel van GGz Breburg. Onder deze naam, gaan Info-Meer en het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) verder met hun werk aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing van mensen met psychische klachten. De hoofdtaken van Fameus zijn het geven van voorlichting en trainingen aan mensen die aan hun herstel willen weken. Daarnaast ondersteunt het ervaringsdeskundigen die in dienst zijn van GGz Breburg. Er zijn twee locaties: Fameus Tilburg en Fameus Breda. 
Achtergrond en activiteiten van Fameus vindt u op hun website.

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos. Heeft u collega's die de nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kunnen zij zich hier aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klikt u dan hier om u af te melden.

Behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen

Share
Tweet
Forward
Share
Copyright © 2015 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp