Copy

Ambulantisering - Herstelondersteuning - Wmo

View this email in your browser

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos

Met genoegen presenteren wij u de eerste Nieuwsbrief van Kenniscentrum Phrenos. Wij willen ongeveer 10 keer per jaar via dit medium nieuws verspreiden, dat relevant is voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig betrokken is bij ernstige psychische problemen. U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos.
Wilt u deze nieuwsbrief echter niet meer ontvangen, klikt u dan hier om zich af te melden.

Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz

Er verandert veel in de zorg voor mensen met langdurige ernstige psychische aandoeningen. Beddenreductie, ambulantisering, transitie van de zorg naar de gemeenten en nieuwe zorginhoudelijke initiatieven (Over de brug) zijn ontwikkelingen met veel mogelijkheden, maar ze brengen ook risico's met zich mee.
Daarom is het Trimbos-instituut begin 2015 in opdracht van het ministerie van VWS de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz gestart. Voorzitter van de groep experts is Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos). Ook zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten worden nauw betrokken bij de monitor.
Lees verder

Nieuwe gids Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit!

Veel mensen en instellingen voelen de behoefte om samen te denken over herstel en herstelondersteuning. Hoe pas je dat toe in je leven, of in je werk en organisatie? Vanuit deze behoefte is in 2011 de Werkplaats Herstelondersteuning opgericht. Het eerste product was een kleine gids met uitleg over het leven met een langdurige psychische kwetsbaarheid, herstellen of genezen, empowerment, herstel, enzovoort. Daarvan werden er 65.000 verspreid. Op basis van de inzichten die in de Werkplaats zijn opgedaan, is nu van deze handzame gids een geactualiseerde versie uitgekomen: Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit!
Te bestellen bij: Werkplaats Herstelondersteuning. Per adres: Lister Centraal Bureau, Furkaplateau 15, 3524 ZH Utrecht. Tel: 030-2361070, e-mail: info@lister.nl.
U kunt het boekje ook downloaden vanaf de website van de Werkplaats Herstelondersteuning

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische problemen of aandoeningen. Voor professionals binnen gemeenten, bijvoorbeeld bij een Wmo-loket of in een sociaal wijkteam, zijn er veel nieuwe taken bijgekomen. Ook voor partijen die daarvoor samenwerken met de gemeenten, bijvoorbeeld de huisarts en de praktijkondersteuners GGz, is dit een nieuwe situatie. Om al deze professionals een handvat te geven, kregen Kenniscentrum Phrenos en Adviesbureau Andersson Elffers Felix de opdracht van de leden van de landelijke Werkgroep transitie langdurige GGz onder aansturing van de gezamenlijke aanbieders (GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie) en de VNG  om de ‘Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen’ te maken. Het prototype van de wegwijzer is in januari 2015 uitgebracht. De wegwijzer wordt in het voorjaar 2015 verder uitgewerkt en verbeterd. Opmerkingen en/of aanvullingen zijn welkom via CCouwenbergh@kcphrenos.nl of S.vanderSpek@aef.nl
Lees verder

Op 6 februari vindt te Utrecht de masterclass 'Maatschappelijk herstel' van het Netwerk Vroege Psychose plaats. Op het programma staat onder anderen Wenche ten Velden Hegelstad die zal spreken over vroege detectie en interventie bij psychose in Stavanger (Noorwegen). Volgens haar zit het succes van Stavanger hem in de zuivere vroegsignalering. Jo Smith zal spreken over Individuele Plaatsing en Steun in het Verenigd Koninkrijk. 
U kunt zich nog inschrijven voor de masterclass. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie

Training CGT - Ultra High Risk
Vroegdetectie en vroegbehandeling kan voor mensen met een verhoogd risico voorkomen dat ze een psychose krijgen. Van 2008 tot 2012 vond het Early Detection and Intervention Evaluation  Nederland-studie (EDIE-NL) plaats, waaruit bleek dat eenvoudig een verhoogd risico op een eerste psychose achterhaald kan worden bij hulpzoekende mensen in de ggz. Ook blijkt dat zij te behandelen zijn met een nieuw ontwikkelde, evidence-based cognitieve gedragstherapie.
Kenniscentrum Phrenos organiseert voor behandelaren een zesdaagse training om deze methode van vroegdiagnostiek en vroegbehandeling aan te leren.
Lees verder

Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen

Copyright © 2015 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


Meld u af voor deze nieuwsbrief    Update uw gegevens