Aktuellt från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Nyhetsbrev från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
#1

Med detta första nyhetsbrev vill jag, i egenskap av Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, berätta om ett första hektiskt utredningshalvår och om kommande utmaningar i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

I juni förra året utsågs jag, av dåvarande demokratiminister Birgitta Ohlsson, till Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. För mig känns detta uppdrag otroligt viktigt, inte minst mot bakgrund av de fruktansvärda terrorattackerna i Paris och Köpenhamn. Jag har sedan i somras, tillsammans med mina kollegor i sekretariatet, initierat arbetet med att förbättra samordningen mellan nationella, regionala och lokala aktörer som mitt uppdrag består i. Konkret har detta bland annat inneburit anordnandet av fyra regionala konferenser som samlade totalt 600 praktiker, regionala dialogseminarium med flera kommuner och möten med enskilda aktörer från civilsamhället. Jag har också inrättat en referensgrupp. Denna fungerar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter på nationell nivå med deltagare från 17 berörda myndigheter. Utöver detta har jag utbytt kunskap med kunniga personer från andra europeiska länder så som Storbritannien och Norge. En viktig del av mitt jobb har också bestått av att fylla en opinionsbildande funktion i frågor om våldsbejakande extremism.

Nu väntar jag på ett tilläggsdirektiv som ska ge ökade resurser och större genomslag i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Under 2015 planerar jag och mina kollegor att genomföra 100 kommunbesök där vi sprider kunskap och goda exempel på hur det förebyggande arbetet kan bedrivas på lokal nivå med varierade problembilder. För närvarande planerar vi ett möte för de civilsamhällesaktörer som engagerar sig i arbetet mot våldsbejakande extremism. Mötet kommer att äga rum den 20 maj, håll ögonen öppna för tid och plats på vår webbsida som nu är uppe. Där kan ni också hitta mer information om mitt uppdrag och om våldsbejakande extremism.

På webben ligger också utbildningsmaterialet Samtalskompassen. Med Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå om våldsbejakande extremism samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete. Utbildningsmaterialet riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. Det innehåller kunskap om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. Att Samtalskompassen finns tillgänglig för alla gör att det inte längre finns några ursäkter för att inte delta i det förebyggande arbetet. Vill du veta mer om vårt dagliga arbete kan du följa oss via Facebook eller Instagram. Länkar finner du nedan.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla er som, tillsammans med oss, deltar i förebyggandet av våldsbejakande extremism. Det är nu dags att lägga i en högre växel i detta så otroligt viktiga arbete.

 

ffff
Mona Sahlin
Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Stockholm 20 februari 2015
Besök www.samordnarenmotextremism.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Copyright © |2015| |Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism|
*|#1|* *|Nyhetsbrev|*

Vår e-postadress är:
mail@samordnarenmotextremism.se

Avsluta prenumeration    Uppdatera prenumerationsinställningar