Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev februari 2022
View this email in your browser

Första utlysningen

Den första utlysningen för projektansökningar till Central Baltic-programmet 2021-2027 kommer att vara öppen under perioden 10 februari till 31 mars 2022. Under den tiden är det möjligt att lämna in projektansökan elektroniskt i Jems. Deadline är den 31 mars kl 12.00 finsk tid.

Information om utlysningen

Indikativt planeras nästa utlysning av Central Baltic-programmet våren 2023.

Introduktion av Jems

Vad vet du om Jems? Jems är en vidareutveckling av eMS, vårt digitala ansöknings- och rapporteringssystem.

Under introduktionen går sekretariatet igenom processen att fylla i en ansökningsblankett, praktiska frågor, budget med mera. Introduktionen riktar sig till dig som planerar att ansöka om finansiering i den första utlysningen.

Introduktionen sker under två dagar 15 och 17 februari, online och på engelska. Anmäl dig före den 14 februari kl. 10.00. Givetvis spelas allting in, så att du kan ta del av det i efterhand. 
Anmäl dig här till introduktionen av Jems

Enkät

Hur vill du träffa andra aktörer som är intresserade av projektstöd från Central Baltic?

Skrivarstuga

Sverige och Åland arrangerar tillsammans en skrivarstuga för dig som planerar att ansöka om projektstöd inom nya Central Baltic-programmet.

Anmäl dig här senast den 8 februari

Projektidé?

All nödvändig information om Centra Baltic finns i Guiden för att ansöka om ett projekt (Guide for Applying for a Project) och Programmanualen (Programme Manual).

Centrala dokument

Material från Project Applicant Seminars  

Central Baltic höll digitala seminarier för projektsökande mellan den 30.11-3.12.2021. Seminarierna riktade sig till de som befinner sig i planeringsfasen och som planerar att lämna in en ansökan till den första utlysningen. Givetvis filmades seminarierna så att du kan ta del av dem efteråt. 

Här hittar du inspelningarna och materialet från seminarierna.

Resultatpaket

Central Baltic-programmet 2014–2020 finansierade många projekt som bidrog till förbättringar inom arbetsmarknad, export och vatten. Ta del av resultaten via länken nedan. 

Resultatpaket
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Government of Åland
Dan Sundqvist
dan.sundqvist@regeringen.ax
+358 18 25107
Strandgatan 37, 22100 Mariehamn, Finland

www.centralbaltic.eu
www.regeringen.ax
Copyright © 2022
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences