Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev 1/2015
View this email in your browser

177 ansökningar lämnades in!

18 med åländsk partner


När första ansökningsrundan, First Call, avslutades i februari var det 177 ansökningar som skickats in. 17 av dem har åländska projektpartner och en har åländsk LeadPartner.

Summan som man sammanlagt ansökt om överstiger hela programmets totala budget, vilket innebär att många projekt inte kommer att beviljas finansiering i denna omgång. Övervakningskommittén har nämligen garanterat att högst 70 % av tillgänglig finansiering kan reserveras vid First Call.

Nu pågår en värdering av samtliga idéer, och den 14 april vet vi vilka små projekt som beviljats finansiering och vilka större projekt som får fortsätta med detaljplaneringen, Second Step.
OBS! Här behöver sedan godkända åländska deltagare vara medvetna om att söka nationell medfinansiering från Ålands landskapsregering i god tid.

Håll dig uppdaterad via hemsidan  www.centralbaltic.eu - och följ oss för snabb information på Facebook och Twitter.

 

Dags att planera för Second Call 


Den 24 augusti öppnas den andra ansökningsrundan. Den pågår till 23 oktober. Nu är det därför tid att planera, söka partners  och förbereda för en genomtänkt ansökan.
Hur vill du utveckla vår region? Vilka gemensamma utmaningar ser du att vi kunde påverka genom ett bra gemensamt projekt?

 

Platser kvar till Central Baltics Annual Event i Riga

Med möjlighet till enskild konsultation följande dag, den 20 maj

I år firar EU 25 år av INTERREG-samarbete. Den 19 maj arrangeras därför en konferens om regional utveckling och om effektivt och strategiskt projektarbete och vad som gjort under INTERREG-tiden.
Välkommen till vackra Riga, - anmäl dig via hemsidan!

Kansliminister Wille Valve invigde Contact Point Åland i november 2014

Ester Miiros jobbar som informatör:

"Min uppgift är att underlätta för dig som är intresserad av att dra eller delta i gränsregionala projekt. Boka tid för möte, eller be mig komma till din organisation!" 

 
Söker du en projektpartner? 

På vår hemsida finns nu den lättanvända Partner Search Notice Board. Skriv in dina önskemål där!

Det finns ett särskilt intresse för att främja regional utveckling i skärgården och på öar. Då kan alla kustregioner utom Lettland vara partner. 

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Government of Åland
Ester Miiros
ester.miiros@regeringen.ax
Visiting address: Nygatan 6, 22100 Mariehamn, Åland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences