Copy
Contact Point Sweden / Newsletter December 2015
View this email in your browser

Mot 2016


2015 som det första riktiga programåret går mot sitt slut. Ett intensivt år med två ansökningsomgångar slutförda. Från den första ansökningsomgången har 42 projekt godkänts och har antingen börjat sitt arbete eller börjar inom kort. Drygt 47 miljoner EUR delfinansierar dessa projekt från programbudgeten. Kvar är nu att bedöma de 148 inkomna ansökningarna från andra ansökningsomgången. I slutet av januari fattar programmets styrkommitté beslut om 38 små projekt samt ger ett antal av de 110 reguljära projektansökningarna klartecken för att fortsätta utveckla sin projektansökan i steg två.

Nu är det helgtider som ger möjligheter till ledighet och rekreation. Men fundera gärna på nya idéer för gränsöverskridande samarbete. 2016 blir året då dessa idéer kan utvecklas till en ansökan i den tredje utlysningen, som startar i januari 2017. Och glöm inte - ett år går så fort!

Vi önskar alla svenska Central Baltic-intressenter en riktigt God Helg!

Notera 20 april!


2016 års programkonferens kommer att äga rum i Sverige! Uppsala står som värdstad för Central Baltic Programme Annual Event som preliminärt kommer att anordnas onsdagen den 20 april. Glöm inte att notera detta datum redan nu. Dagen kommer att ge en god bakgrund till programmet och ge underlag för alla som tänker söka i tredje ansökningsomgången som planeras att öppnas i början av januari 2017. Här ges också möjligheter att träffa andra intressenter från Finland, Åland, Estland och Lettland. Kanske en dag för att träffa nya partners i uppbyggnaden av ett nytt projekt?

Möt projekt där svenskar medverkar

ICT Meta Cluster

Projektet ICT Meta Cluster ska stödja ICT-orienterade företag i Estland, Lettland och Sverige för att öka deras export till länder utanför EU. Små och medelstora företag inom ICT branschen i mellersta Östersjöregionen har en utmanande situation på grund av en liten hemmamarknad som är starkt konkurrensutsatt. Detta gör det nödvändigt att söka nya marknader utanför regionen.

"Genom att utnyttja gemensamma resurser möjliggör projektet att de deltagande företagen kan få hjälp med bl. a exportanalys, match-making, viss anpassning av produkter och  tjänster samt stöd med export- och importbestämmelser", berättar projektledare Torbjörn Jonsson på Fiber Optic Valley.

Mer information: https://www.facebook.com/ICTMetaCluster

Lead partner: Fiber Optic Valley AB, Hudiksvall, Sverige    
 
Projekt partners:
Acreo Swedish ICT, Hudiksvall, Sverige
Latvian IT Cluster, Riga, Lettland
Estonia ICT Cluster, Tallinn, Estland

På fotot: Projektledare för ICT Meta Cluster Torbjörn Jonsson och hans lettiska kollega Kristine Zunde

Under helgtiderna i december och januari så kommer de svenska Contact Points att ha reducerad bemanning. Vi är tillbaka med full bemanning måndagen den 11 januari.
På Contact Point SE South lämnar Hans Bjurbäck nu över ansvaret till Jenny Ivner, som kommer till programmet och Region Östergötland från konsultuppdrag. Jenny har erfarenheter från det förra programmet, då hon fanns med i Baltic EcoMussel-projektet. Välkommen till Central Baltic-programmets Info Team, Jenny! Och tack Hans för din tid med Central Baltic-programmet!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Hantverkargatan 29, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Jenny Ivner
jenny.ivner@regionostergotland.se
S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences