Copy
Contact Point Sweden / Newsletter October 2021
View this email in your browser

Snart går startskottet - Delta vid lanseringen 15 november!

Äntligen är det dags för kick-off av det nya Central Baltic-programmet med gränsöverskridande samarbete mellan Finland, Estland, Lettland och Sverige. 
Måndag den 15 november kl 09.00-11.00 svensk tid lanserar programsekretariatet programmet för Interreg Central Baltic 2021-2027.

Hittills har vi bara kunnat gå ut med övergripande information om programmet eftersom det varit under utarbetande, men den 15 november informerar programsekretariatet om programmets slutliga innehåll och målsättningar.
Exempel på frågor som kommer att besvaras:
  • Inom vilka områden kan man söka finansiering
  • Vilken är planen för kommande utlysningar
  • Vilka ytterligare steg är inplanerade
Se inbjudan på programmets hemsida här
Agendan till lanseringen hittar du här
Och registreringen hittar du här

Glöm inte att anmäla er senast den 8 november till lanseringen den 15 november!
Nyheter för den nya programperioden

Här är några förändringar som du kan förvänta dig i den nya programperioden:
- 7 programområden – för att nå verklig effekt riktas fokus till ett färre antal insatsområden än tidigare programperiod. Det är projekt som hjälper till att nå målen och de definierade indikatorerna som kommer att finansieras.   
- Förenklade kostnadsalternativ – en ökad satsning för användning av beräkningar på passande schablonbelopp, enhetskostnader eller engångssummor. 
- Jems – ett nytt rapporteringssystem har tagits fram som kommer att kunna förbättras och kompletteras kontinuerligt efter behov.
Här finns mer information
Nu är det hög tid att börja utveckla din projektidé!

På Central Baltics webbsida hittar du programutkastet och videos om det preliminära programmet samt kortare videos om de tematiska områdena.

Läs programutkastet och bekanta dig med programmets logik. Om programmets insatsområden passar ditt intresse, börja förbered din projektidé och partnerskap. Programbroschyren ger en snabb överblick med kortfattad information om programmet. Här finns all information om nya programperioden samlad och ny information tillkommer löpande. 
Vad kan man söka projektmedel för?
I det nya Central Baltic-programmet 2021-2027 kan man söka projektmedel inom sju olika programområden. Bilden nedan visar områdena och vad programmet förväntar sig att projekten ska leda till:
Första utlysningen i Central Baltic-programmet beräknas öppna under februari 2022.
SAVE THE DATE
 - KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Project Applicant Seminars 
 
Central Baltic-programmets sekretariat kommer att bjuda in till digitala seminarier med matnyttig information om att ansöka om projektmedel, om de olika temana, om budgeten, samt andra värdefulla tips för den som ska skriva en projektansökan i det nya programmet. Programsekretariatet kommer att arrangera ett  flertal seminarier i slutet av november och i början av december.

Ha beredskap för infomöten i slutet av november och början av december!
Svenskt informationsmöte 
23 november 


Tisdagen den 23 november kl 10.00-12.00 planerar vi nationella kontaktpunkter att hålla ett kompletterande informationsmöte på svenska om nya Central Baltic-programmet 2021 - 2027 för att sprida informationen om programmet så brett som möjligt.


Vi återkommer med ytterligare information om agenda och registrering!

 
Svenska tematiska seminarier

I början av december kommer vi nationella kontaktpunkter att arrangera fyra tematiska seminarier inom de olika tematiska områdena i Central Baltic-programmet. Där får deltagare möjlighet att dela med sig av sina projektidéer och få tips från olika genomförda Central Baltic-projekt.

Mer information och inbjudan kommer inom kort!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Region Stockholm
Rebecka Frej
rebecka.frej@regionstockholm.se
Lindhagensgatan 98, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Annika Holmström
annika.holmstrom@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2021
Central Baltic Programme 2014-2020
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences