Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev Augusti 2021
View this email in your browser

Dan Sundqvist är ny Contact Point Åland

Välkommen!


Dan Sundqvist, tidigare projektledare för AMIF-projektet En säker hamn, säger 

- Tjänsten som informatör för Central Baltic ser jag som en fin möjlighet att utveckla och stärka kontakten mellan Åland och andra aktörer i Östersjöregionen.

Framförallt ser jag framemot den nya programperioden och dess starka fokus på hållbarhet.
 

Ester Laurell blir koordinator vid Högskolan på Åland och skall bistå vid uppbyggnaden av ett utvecklingscentrum enligt regeringsprogrammet 2019. Centret har till uppgift att koordinera och söka extern finansiering för viktiga utvecklings- och forskningsprojekt.

- Det känns som en naturlig fortsättning efter att under flera år försökt mobilisera lämpliga åländska organisationer att delta i gränsöverskridande samarbetsprojekt. Nu får jag förhoppningsvis vara mer involverad själv.

Jag ser Dan som ett utmärkt val till efterträdare för att jobba som ambassadör för Central Baltic-programmet. Hans nätverk och kontakter över gränserna är en värdefull tillgång.

(Fotot från Dans profil i LinkedIn)

Nu kan du registrera dig till vårt årsevenemang torsdagen den 23 september!


Denna gång är fokus på att knyta ihop det pågående och det nya programmet med tre aktuella teman:

- MILJÖ
- ARBETSMARKNAD
- EXPORT


Använd länken här!

Över 100 anmälda till Contact Points seminarium om storytelling den 25 augusti!

 

Seminariet bandades och länken till YouTube kommer att finnas på hemsidan under EVENTS.


Varje Contact Point presenterade några tips om hur man kan hitta och skapa enkla och träffande berättelser under projektets olika faser med hjälp av foton, ord, video, nya infallsvinklar och sin mobil.

Det behöver inte vara något märkvärdigt, men något som engagerar.Det finns något magiskt i "Det var en gång..."
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Government of Åland
Ester Laurell
ester.laurell@regeringen.ax

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2021
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences