Copy
Contact Point Sweden / Newsletter January 2017
View this email in your browser

Tredje utlysning för Central Baltic har öppnat


Över 300 miljoner finns att söka


Den 2 januari 2017 öppnade den tredje och sista ansökningsomgången inom strukturfondsprogrammet Interreg Central Baltic. Mer än 300 miljoner kronor finns kvar för privata eller offentliga organisationer att söka inom samtliga fyra prioritetsområden. Utlysningen är öppen till och med den 27 februari.
Vi har samlat den information du behöver om villkor och datum på centralbaltic.eu

Central Baltic


...finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.

...finansierar med upp till 75% av kostnaderna för samarbetsprojekt mellan minst två organisationer från minst två av länderna inom områdena;
  • Stärkt ekonomisk konkurrenskraft i regionen
  • Hållbar användning av våra gemensamma resurser
  • Ökad tillgänglighet i regionen
  • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

Stöd i ansökningsarbetet


Flera skrivarstugor och seminarier arrangeras i januari 

Central Baltic erbjuder flera möjligheter till stöd till projektansökningarna. Utöver våra manualer som finns på vår hemsida finns våra kontaktpunkter till hands för att erbjuda stöd och råd i ansökningsarbetet. Vid sekretariatet i Åbo arbetar dessutom våra tekniska experter som är redo att ge konsultation och återkoppling på inkomna projektidéer. 

Under januari månad arrangerar Central Baltic flera skrivarstugor och seminarier för att stödja svenska sökanden och informera om ansökningsprocessen. Arbetet vid skrivarstugan utgår från deltagarnas projektidéer och fokusera på projektbeskrivning, interventionslogik, hur insatsen relaterar och bidrar till programmål och lyfter också olika utmaningar i ansökningsprocessen.

Mer information om våra seminarier hittar du på centralbaltic.eu/events


Skydd av Östersjöns Havsmiljö

 


Projekt INSURE (Innovative Sustainable Remediation) är ett projekt inom ramen för Central Baltic programmet. Projektet syftar till att minska spridningen av giftiga ämnen från förorenade områden till Östersjön och drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Projektet finansieras startade under hösten 2015 och pågår i fyra år. Läs mer om ett av Central Baltic-programmets pågående projekt INSURE
Under hösten har flera regionala aktiviteter genomförts för att informera och stötta sökande inför den tredje utlysningen. Skrivarstugorna ger praktiskt stöd i ansökningsarbetet och återkoppling på deltagarnas projektidéer. Registrera dig för de sista kommande tillfällena i Stockholm, Linköping och Örebro: centralbaltic.eu/events

 
Den 29 december arrangerades ett Project Applicant Seminar i Stockholm för projekt som planerar att ansöka i programmets tredje utlysning. Den 7 december anordnades ett liknande seminarium i Tallinn. Hela seminariet filmades och i videon finns viktig och lättillgänglig information för dig som förbereder en ansökan.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Johan Genneby
johan.genneby@lansstyrelsen.se
Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Jenny Ivner
jenny.ivner@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2017
Central Baltic Programme 2014-2020
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences