Copy
Contact Point Sweden / Newsletter October 2016
Öppna brevet i din webbläsare

Nya möjligheter till stöd


Snart öppnar tredje ansökningsomgången i Central Baltic


Den 2 januari 2017 öppnar den tredje och sista ansökningsomgången inom Central Baltic. Mer än 300 miljoner kronor finns kvar att söka.

Hittills har totalt 325 ansökningar inkommit i de två tidigare omgångarna och 67 projekt har blivit beviljade medel. Dessa täcker områden som näringslivsutveckling, miljötjänster, export, stadsplanering, havsplanering, transportfrågor, utbildningsfrågor, besöksnäring och social integration.Men det finns fortfarande goda chanser att få finansiering.

Totalt finns över 300 miljoner kronor kvar att söka inom de fyra prioriteterna:

1. Stärkt ekonomisk konkurrenskraft i regionen
2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser
3. Ökad tillgänglighet i regionen
4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

Läs mer på www.centralbaltic.eu

Kommande aktiviteter


I Sverige arrangeras under hösten och vintern flera aktiviteter för stödja svenska projektansökningar och underlätta för sökande. Det här är utmärkta tillfällen för dig som sökande eller medsökande att få råd och stöd i er ansökningsprocess.

2016
25 oktober - Informationsmöte i Uppsala
8-9 november - Strategiforum Östersjön 
29 november - Project Applicant Seminar i Stockholm
6 december - Skrivarstuga i Norrköping
12 december - Interventionslogik-workshop i Stockholm

2017
11 januari - Skrivarstuga Gotland
12 januari - Skrivarstuga Mälardalen  
20 januari - Skrivarstuga Östergötland

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om någon av aktiviteterna? Kontakta våra kontaktpunkter Johan och Jenny 

Konsultationsdagen 22 september

 

Råd och tips inför tredje och sista utlysningen

Den 22 september genomförde sekretariatet för Interreg Central Baltic ett heldagsseminarium i Länsstyrelsens lokaler i Stockholm. Möjligheter, projektidéer, utmaningar och hur man kan undvika potentiella fallgropar i ansökningsprocessen var några av de saker som diskuterades bland deltagarna.

Huvudfokus för dagen var att inspirera och ge rådgivning till svenska partners som vill ansöka om EU-medel till gränsöverskridande samarbetsprojekt inom EU-programmet Central Baltic. Under seminariet fick deltagarna information om vilka delområden kommer att prioriteras, bedömningskriterier, orsaker till tidigare avslagsbeslut och framgångsfaktorer för att få sin ansökan beviljad. Deltagarna lyfte även många frågor om hur kontaktpunkterna och organisationer som vill ansöka om medel kan kommunicera bättre och skapa en konstruktiv dialog under ansökningsprocessen.

Hela artikeln och material från seminariet hittar du här

Söker du projektpartner?

Central Baltics kontaktpunkter finns i samtliga av programländer. De kan hjälpa dig att utveckla din projektidé och identifiera partners, men kan även ge stöd i ansökningsprocessen. 

På vår hemsida hittar du även en lista över andra projekt som söker partners

Kontakta oss för mer information 
European Cooperation Day

Den 21 september och kringliggande dagar uppmärksammades European Cooperation Day för visa på betydelsen av territoriellt samarbete och på lokala resultat av projekt med stöd från Interreg-programmen.

Central Baltic programmet lanserade en video där elever i programregionen delar sina tankar om gränsöverskridande samarbete. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Johan Genneby
johan.genneby@lansstyrelsen.se
Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Jenny Ivner
jenny.ivner@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2016
Central Baltic Programme 2014-2020
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences