Copy
Contact Point Sweden / Newsletter April/2016
View this email in your browser

Central Baltic väcker upp Sverige!


Konferens: Ökat svenskt deltagande i  Central Baltic


16 juni i Stockholm

Clarion Hotel Stockholm

 
Det är dags att bestämma sig - ska Sverige delta i Östersjösamarbete eller inte? Den 16 juni anordnas en konferens för att diskutera möjligheter och utmaningar med att starta samarbetsprojekt i mellersta Östersjöregionen. Fokus på konferensen är att ge inspiration för samarbetet och att diskutera de utmaningar som finns för svenska organisationers deltagande.

Central Baltic-programmet har drygt en miljard för att finansiera samarbetsprojekt mellan Sverige, Estland, Finland, Lettland och Åland projekt inom fyra övergripande prioriterade områden:
  1. Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
  2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser
  3. Ökad tillgänglighet i regionen
  4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
Central Baltic-programmet har varit öppet för ansökningar sedan 2014. Under de två utlysningar som har anordnats har det varit en mycket tydlig dominans av sökande från Estland, Finland och Lettland. Den 2 januari till den 27 februari anordnas den tredje utlysningen och allt tyder på att pengarna kommer att ta slut då. Det är dags att bestämma sig nu - är Sverige med eller inte?
 
Den 16 juni samlas vi för att diskutera vilka utmaningar och möjligheter det finns för organisationer att delta i Central Baltic-projekt.

Ur programmet:
Inledning: Central Baltic-programmet i en svensk kontext
Anders Lindholm, Näringsdepartementet

Central Baltic-programmet: Senaste nytt om programmet och tredje utlysningen.
Annika Claesson/Jenny Ivner, svenska Contact Points för Central Baltic-programmet

Medfinansiering: Diskussion om var man kan hitta medfinansiering för sin projektidé och om hur nationella medel/program bättre kan kopplas till Interreg program.
Diverse; Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten, regioner, kommuner etc (tbc)

Goda exempel: Att bygga ett framgångsrikt transnationellt projekt. Goda exempel från regioner, kommuner och organisationer.
Camilla Wristel, Svenska institutet
Anna Lindberg, Region Östergötland
Maria Svensson, Söderhamns kommun


Östersjöstrategin: Kopplingen mellan EU:s strategi för Östersjöregionen och Central Baltic-programmet
Ulf Savbäck, Tillväxtverket

Workshoppar: Under eftermiddagen arrangeras workshoppar kring teman som kan finansieras av Central Baltic-programmet i syfte att hitta gemensamma projektidéer.

Dagen arrangeras av Central Baltic-programmets svenska Contact Points vid Länsstyrelsen i Stockholms län samt Region Östergötland tillsammans med Svenska Institutet. Representanter från Näringsdepartementet och Tillväxtverket medverkar.

Mer information och anmälan via Länsstyrelsen i Stockholms hemsida
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Jenny Ivner
jenny.ivner@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2016
Central Baltic Programme 2014-2020
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences