Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev mars 2022
View this email in your browser

Aktuellt

FÖRSTA UTLYSNINGEN
Den första utlysningen för projektansökningar till Central Baltic-programmet 2021-2027 är öppen till 31 mars 2022 kl 12.00 finsk tid. Projektansökningarna lämnas in via Jems. Lämna in ansökan i tid. Indikativt kommer den andra utlysningen ske under våren år 2023.

Mer information
KONSULTATION
Programmet rekommenderar starkt att aktörer som ansöker om projektfinansiering ska ha minst en, helst flera, konsultationer innan de lämnar in ansökan. Nya individuella konsultationerna ges till och med den 17 mars.

Sekretariatet fortsätter att stöda de tidigare konsulterade projektidéerna framförallt med praktiska frågor om att fylla i ansökningsformuläret i Jems.


Boka en individuell konsultation.
JEMS
Sekretariatet ordnade ett tvådagars evenemang den 15 och 17 februari 2022. Seminarierna fokuserade på att introducera Jems, det nya ansökningssystemet, och riktade sig till de som söker projektfinansiering i den första utlysningen. 

Ta del av materialet här.
Centrala dokument
Jems portalen
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Government of Åland
Dan Sundqvist
dan.sundqvist@regeringen.ax
+358 18 25107
Strandgatan 37, 22100 Mariehamn, Finland

www.centralbaltic.eu
www.regeringen.ax
Copyright © 2022
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences