Copy
Kontaktpunkt Sverige / Nyhetsbrev april 2022
View this email in your browser

Första utlysningen stängde 31 mars

Den första ansökningsomgången stängde med 82 ansökningar för gränsöverskridande projekt. Av de inkomna ansökningarna var 80 för större projekt och 2 för små projekt. Nedan finns en överblick över de mottagna ansökningarna. Mer statistik kommer att publiceras inom kort.

Bedömning av projektansökningar

Varje ansökan med tillhörande bilagor kontrolleras och bedöms. Alla beslut kommer att bekräftas av övervakningskommittén 28–29 juni 2022. Under de närmsta veckorna kommer projektsökande att kontaktas av sekretariatet för att svara på eventuella frågor gällande projektansökan.

Pågående projekt

Än pågår 8 projekt med svenskt deltagande från programperioden 2014-2020. Du kan läsa mer om vad de gör genom att klicka på något av projektnamnen.
Arc GateBaltic Explorers, BE the future, CBSmallPorts, ChangeMakers, CleanStormWater, iSEE, Rural Lifestyle

Möjligheter till samarbete inom Central Baltic i solidaritet med Ukraina

Central Baltic-programmet är en del av EU och står enade i solidaritet med Ukraina. Starka kärnvärden inom Interreg är samarbete och sammanhållning och är grundläggande för fred och utveckling. Inom den nya programperioden finns det möjlighet att stödja gränsöverskridande projekt som riktar sig till mindre konkurrenskraftiga grupper, däribland invandrade personer, ungdomar och offentliga organisationer för att hjälpa dem som flyr från krigszonen att hitta arbete eller bostad inom Central Baltic-regionen. I kommande utlysning finns det möjlighet att söka projektmedel för den här typen av projektidéer inom programområde 6 och programområde 7.


Läs mer: Central Baltic cooperation opportunities in solidarity with Ukraine
Vill du veta mer...

Gå in på Central Baltics webbsida och ta del av allt som finns att läsa om programmet.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Region Stockholm
Rebecka Frej
rebecka.frej@regionstockholm.se
Lindhagensgatan 98, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Anna Nordström
anna.nordstrom@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2021
Central Baltic Programme 
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences