Copy
Contact Point Sweden / Newsletter  June/2016
View this email in your browser

Ett ökat svensk deltagande i Central Baltic 


Mer än 80 personer deltog på konferensen den 16 juni 


Den 16 juni arrangerade de svenska Contact Points för Central Baltic-programmet tillsammans med Svenska Institutet en konferens för ett ökat svenskt deltagande i Central Baltic. Många kom och diskuterade hinder och lösningar för svenskt deltagande.

Goda exempel på att bygga transnationella projekt togs upp där Region Östergötland, Söderhamns kommun och Fiber Optic Valley beskrev sitt strategiska arbete. Svenska Institutet visade på de möjligheter till såddfinansiering som de erbjuder. Under en workshop fick deltagarna tillfälle att tala om möjligheter och utmaningarna med att koppla nationella medel som medfinansiering till Interreg program. Över 30 projektidéer diskuterades vid en tematisk workshop. Dess kommer att bearbetas av de svenska Contact Points under hösten. Vidare diskuterades hinder under ansökningsprocessen och dess möjliga lösningar. 


Var du inte där? Presentationer och dokumentation från konferensen den 16 juni finns att laddas ner på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/centralbaltic

De svenska Contact Points i Sverige tillsammans med sekretariatet återkommer under hösten med mer riktade aktiviteter för de organisationer som avser att söka finansiering från Central Baltic-programmet. Tredje utlysningen är öppen mellan den 2 januari och 27 februari, 2017. 

Efter konferens så kan vi konstatera att Sverige vill vara med i Central Baltic! Nu bygger vi bra projekt inför tredje utlysningen!

18 nya projekt godkända 

Ny utlysning kommer snart igen!


Styrkommittén för Central Baltic träffades den 13-14 juni och godkände 18 nya projekt. Sedan tidigare har 7 små projekt godkänts från andra utlysningen. Namn på de projekt som har godkänts finns att hitta på Central Baltics hemsida. På hemsidan kan man även hitta statistik relaterat till den andra utlysningen

Nästa utlysning är den 2 januari till den 27 februari 2017. All dokumentation som behövs för att förbereda sin ansökan finns redan på hemsidan. Det elektroniska systemet kommer dock inte att öppnas förrän den 2 januari men med guidelines som redan finns kan du börja förbereda din ansökan. 

Sekretariatet anordnar projektutvecklingsseminarier under hösten i Stockholm. Datum publiceras på hemsidan

Sommartider


De svenska Contact Points kommer att vara stängda under sommaren och är åter på plats den 15 augusti.

Ytterligare kontaktuppgifter till sekretariatet eller Contact Points i de andra länderna kan du hitta på Central Baltic-programmets hemsida.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Jenny Ivner
jenny.ivner@regionostergotland.se
St Larsgatan 49B, 581 91, Linköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2016
Central Baltic Programme 2014-2020
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences