Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev januari 2022
View this email in your browser

Aktuellt

Partner Search Event 18 januari (engelska)
Letar du efter en projektpartner? Då ska du delta! Det är ett bra tillfälle att hitta partners till din projektidé samt till dig som är intresserad av att delta i ett projekt men som inte har en egen projektidé. Tillfället ordnas av alla nationella kontaktpunkter. 
18 januari kl 09.30-16.30 - fyra olika sessioner under dagen!
 
Anmäl dig här
Skrivarstugor 19 januari och 16 februari (svenska)
I januari och februari kommer vi att anordna skrivarstugor på svenska. Du har då möjlighet att få feedback på din projektidé om du fyller i ett projektidéformulär och skickar den till oss. Mötena hålls digitalt den:
19 januari kl 09.30-12.00 och 14.00-16.30 
16 februari kl 09.30-12.00 och 14.00-16.30 
Anmäl dig här
Första utlysningen av Central Baltic-programmet 10 februari - 31 mars
Den första utlysningen för projektansökningar till Central Baltic-programmet 2021-2027 kommer att vara öppen under perioden 10 februari till 31 mars 2022. Under den tiden är det möjligt att lämna in projektansökan elektroniskt i Jems. Deadline är den 31 mars kl 12.00 finsk tid.

Indikativ planering för kommande utlysningar av Central Baltic-programmet:
  • Andra utlysningen våren år 2023
  • Tredje utlysningen hösten år 2024
  • Fjärde utlysningen hösten år 2025
Kom ihåg! Ett projekt är en fantastisk möjlighet till både verksamhetsutveckling och gemensam problemlösning. Men en stor del av arbetet med en projektansökan ska helst vara klart innan själva utlysningen öppnar.

Material från Project Applicant Seminars  

Central Baltic höll digitala seminarier för projektsökande mellan den 30.11-3.12.2021. Seminarierna riktade sig till de som befinner sig i planeringsfasen och som planerar att lämna in en ansökan till den första utlysningen. Givetvis filmades seminarierna så att du kan ta del av dem efteråt. 

Här hittar du inspelningarna och materialet från seminarierna.
Centrala dokument
Evenemangskalender
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Government of Åland
Dan Sundqvist
dan.sundqvist@regeringen.ax
+358 18 25107
Strandgatan 37, 22100 Mariehamn, Finland

www.centralbaltic.eu
www.regeringen.ax
Copyright © 2022
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences