Copy
Contact Point Finland / Newsletter February 2016
View this email in your browser

Central Baltic Annual Event – ilmoittautuminen käynnissä


 

Central Baltic Annual Event järjestetään 20. huhtikuuta Upplands Väsbyssä, Tukholman läheisyydessä. Ilmoittautuminen on käynnissä ohjelman sivuilla. Annual Event kokoaa yhteen Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelmassa hyväksytyt hankkeet, hankkeita suunnittelevat tahot sekä ohjelmasta kiinnostuneet. Halutessasi voit osallistua jo 19.4 illalla järjestettävään warm up –tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus verkostoitumiseen. Vuositapahtuman aikana käynnissä olevat hankkeet esittelevät toimiaan ja tavoitteitaan. Vuositapahtuma on loistava tilaisuus löytää hankepartnereita ja kehitellä hankeideoita vuoden 2017 hakua varten. Tapahtuman ohjelma nähtävissä www.centralbaltic.eu.

Ilmoittaudu ja varmista paikkasi Central Baltic –ohjelman vuoden suurimpaan tapahtumaan!

Suomalaiset hanketoimijat menestyivät toisessa haussa


 

Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelman hallintokomitea teki päätökset toisen haun ensimmäisen vaiheen hakemuksista 28. - 29.1. Hakemuksia tuli yhteensä 148, joista pienhankehakemuksia oli 38 kappaletta. Hallintokomitea hyväksyi hankerahoituksen seitsemälle pienhankkeelle. 21 tavallista hanketta saivat luvan toimittaa hakemuksensa haun toiseen vaiheeseen. Hyväksyttyjen hankkeiden nimet on julkaistu ohjelman sivuilla.

Toiseen vaiheeseen hyväksyttyjen hankkeiden tulee viimeistellä hakemuksensa ja toimittaa se eMS-järjestelmän kautta 1.4 mennessä. Ohjelman sihteeristö on ottanut yhteyttä hyväksyttyihin hankkeisiin. Sekä hylätyt että hyväksyt hankkeet tulevat saamaan päätöksen kirjallisesti maaliskuun alussa.

Suomalaiset hankepartnerit menestyivät varsin hyvin. Kahdessa hyväksytyssä pienhankkeessa on suomalainen pääpartneri, kuten myös 16:ssa toiseen vaiheeseen hyväksytyssä hankkeessa. Onnea jatkoon!

Kansallinen vastinrahanhaku 1.2 – 4.3.2016


 

Central Baltic -ohjelmassa toiselle kierrokselle hyväksyttyjen hankkeiden kansallinen vastinrahahaku on auki 4. maaliskuuta saakka. Vastinrahoitusta voi hakea Central Baltic -ohjelman hankkeeseen osallistuva suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia.

Vastinrahaa haetaan Varsinais-Suomen liiton sivuilta löytyvällä rahoitushakemuskaavakkeella viimeistään 4.3.2016 klo 16.00 mennessä.  Hakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakuntien liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen liitto ja erikoissuunnittelija Ville Roslakka.

BELT luo uusia yhteisyrityksiä Keskisen Itämeren alueelle


 

Central Baltic –ohjelman ensimmäisessä haussa hyväksyttiin yhteensä 42 hanketta. Yksi niistä on BELT, Baltic Entrepreneurship Laboratories. BELT luo uusia tietointensiivisiä yhteisyrityksiä Keskisen Itämeren alueelle ja parantaa start up –yhteistyötä. Hankkeen kantava teema on ”Smart City”, kaupunkien innovatiivinen kehitys informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyväksikäyttäen.

Pääpartnerina toimii Suomen Itämeri-Instituutti. Hankkeessa on pääpartnerin lisäksi neljä muuta partneria Suomesta, Ruotsista ja Latviasta. Hankkeen aikana järjestetään lahjakkaille opiskelijatiimeille, lupaaville start-up -yrityksille ja hyvän idean omaaville yksilöille BootCampejä eli intensiivisiä yritysideoiden ja liiketoimintamallien kehittämis- ja sparrausjaksoja sekä tehovalmennusta. BootCampien ja valmennuksen avulla osallistujia ohjataan kehittämään ja kaupallistamaan liikeideoitaan, tuetaan erilaisten rahoituskanavien hyödyntämisessä sekä  autetaan löytämään uusia kansainvälisiä osaajia tiimeihinsä.

BELT on täydessä vauhdissa. Kick-off-tilaisuus järjestettiin marraskuussa ja ensimmäinen BootCamp pidetään kesäkuussa Latviassa. Keskeinen keino tulosten aikaansaamiseksi on jo olemassa olevan, vahvan Demola-innovaatioalustan ja -verkoston hyödyntäminen.

Projektipäällikkö Minna Säpyskä-Aalto uskoo vahvasti hankkeen onnistumiseen. ”Kaikki on kiinni hyvistä partnereista ja olemme onnistuneet saamaan sellaiset. Hankkeessamme kaikki ovat motivoituneita saamaan tuloksia aikaan, vapaamatkustajia ei ole. ”

Lisätietoja: Suomen Itämeri-instituutti

Central Baltic –ohjelman kolmas rahoitushaku avataan 2.1.2017


 

Ohjelman kolmas rahoitushaku järjestetään 2.1.-27.2.2017. Hankeideoiden ja konsortioiden kehittämiselle on nyt hyvin aikaa. Kontaktipisteet ja ohjelman teema-asiantuntijat auttavat mielellään hankehakemusten kehittelyssä ja partnereiden etsinnässä. Partnereita voi myös etsiä ja löytää mm. Central Baltic vuositapahtumassa Upplands Väsbyssä tai ohjelman Partner Notice Boardin kautta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Uudenmaan liitto
Emma-Leena Kemppainen
emma-leena.kemppainen@uudenmaanliitto.fi
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki, Finland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2016
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences