Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev 2/2015
View this email in your browser

Fem projekt med åländsk partner gick vidare i första omgången


Central Baltic-programmet har fyra prioriterade områden för att stärka regional utveckling genom finansiering av samarbete över gränserna.  14 april valde Styrkommittén ut drygt 50 projekt som gick vidare till andra omgången.

Projekten med åländska partner som gick vidare planerar - om de blir godkända - att jobba för sjöräddningssamarbete, sjukvårdspersonal till sjöss, effektivare skärgårdstransporter, minskade utsläpp och bättre rening av dricksvatten samt ungt skärgårdsföretagande inom kreativa näringar.


OBS! Här behöver samtliga åländska deltagare söka nationell medfinansiering från Ålands landskapsregering i god tid - senast den 22 maj 2015!

Andra ansökningsrundan i augusti


Den 24 augusti öppnas second call, den andra ansökningsrundan. Den pågår till 23 oktober. 

Det finns ett särskilt intresse för att främja regional utveckling i skärgården och på öar. Då kan alla kustregioner utom Lettland vara partner.

Vill du vara med med din idé? 
Dags att boka tid för konsultation 27 maj!

 

Onsdagen den 27 maj kommer programexperterna till Åland.

Reservera din tid senast 8 maj, om du har en bra projektidé för hur Åland kan utvecklas med hjälp av Central Baltic.


Programmets fyra prioriterade områden är att stärka regionens konkurrenskraft, att använda våra gemensamma (natur- och kultur)resurser på ett hållbart sätt, att öka tillgängligheten i regionen (OBS! Här finns små gästhamnar med som en särskild prioritering) och att förbättra kompetens och inklusion i samhället.

Genom att diskutera din idé med programexperterna får du hjälp av utveckla den vidare. 
Fyll i Project Idea Form som finns på hemsidan www.centralbaltic.eu och bifoga den när du bokar din konsultation. Sista anmälningsdag är 8 maj. 

Ta gärna kontakt med mig, Ester Miiros, före, så att vi ser hur idén passar in med programmets målsättningar. Jag finns på Nygatan 6 - där också konsultationerna hålls.


Har du en idé men saknar ännu partner?


Partner kan du söka via Partner search notice board på programmets hemsida. Det är ett enkelt formulär att fylla i. Där kan du söka partner eller se andras projektidéer där partner ännu saknas.

Åländska organisationer är redan aktivt med i flera CB-ansökningar och -projekt, men det finns utrymme för fler! 

Använd gärna Partner search-funktionen för att hitta en bra projektpartner utifrån just din organisations behov!
Platser kvar till Central Baltics Annual Event i Riga 19 maj

I år firas 25 år av INTERREG-samarbete.

Den 19 maj arrangeras därför en konferens om regional utveckling och om effektivt och strategiskt projektarbete. Goda exempel på vad som gjorts under perioden kommer också att presenteras.
Fotot av Riga: TAVA
VÄLKOMMEN! Anmäl dig senast 8 maj via hemsidan

Evenemanget kommer också att streamas!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Government of Åland
Ester Miiros
ester.miiros@regeringen.ax
Visiting address: Nygatan 6, 22100 Mariehamn, Åland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences