Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev September 2015
View this email in your browser

En månad kvar av Second Call

Deadline 23 oktober


Arbete med ansökningar till andra omgången är i full gång. Diskutera alltid din projektidé med programexperterna på Joint Secretariat. Det finns utrymme för små projekt och projekt inom skärgård och på öar. Det väsentliga för programmet är att målen ska nås.
Bilden till höger visar att de flesta ansökningar i första omgången gällde projekt inom prioritet 1 och 2. Den ljusblåa stapeln visar hur många miljoner som ännu återstår till nya projekt.

Det handlar om kvalitet eftersom konkurrensen är hård. Sekretariatet och kontaktkontoren bistår gärna.

Notera också möjligheten att hitta partner via Partner Search Notice Board på hemsidan.

Inspiration kan du hämta i projektdatabasen.

Lyckad strandstädning i Mariehamn

Många samarbetspartner och Dream Clean Team bidrog

Strandstädningen "Plock Opp med Central Baltic" den 19.9.2015 under Skördefesten blev framgångsrik. På Åland var det sammanlagt 75 personer som deltog i skräpplockningen. Tillsammans med strandstädare i Finland, Sverige, Lettland och Estland var vi över 350 personer som medverkade i evenemanget.

Fler bilder finns på min facebook och på Central Baltics facebooksida.

Samarbete här och nu


Ur riksdagsledamot Mats Löfströms tal "En av våra viktigaste och största utmaningar just nu är nedsmutsningen av Östersjön... Det är viktigt att komma ihåg att ingen kan göra allt själv. Men tillsammans kan vi göra skillnad och därför är innebörden av varför vi firar European Cooperation Day så oerhört viktig. Samtidigt måste vi komma ihåg att det här arbetet pågår också alla övriga dagar på året. Det är de små gemensamma insatserna som gör skillnad". Kansliminister Wille Valves tal hittar du här, och miljöminister Carina Aaltonens tal här.

Vad kan vi förbättra?

Nöjdhetsanalys

Är det något du saknar? Hur kan jag på Contact Point Åland underlätta för ditt/ert projekt?
Jag arrangerar gärna temaseminarier inom programmets ram. Vad vill du lära dig mer om?
Ring mig Ester Miiros Tel. 0457 3421294

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Government of Åland
Ester Miiros
ester.miiros@regeringen.ax
Visiting address: Nygatan 6, 22100 Mariehamn, Åland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences