Copy
Contact Point Sweden / Newsletter 1/2015
View this email in your browser

Bäste samarbetsintressent!

Programmets första ansökningsomgång - snart i mål!

Central Baltic-programmets första ansökningsomgång stänger vid midnatt (OBS! Easter European Time, d v s 23:00 Central European Time=svensk tid) måndagen den 9 februari. Därmed är det bråda dagar för många partnerskap, när projektidéerna ska överföras i ansökningar on-line i det s k e-Monitoring System, som byggts upp. Ni som ansöker måste tänka på att aktivt välja ”submit” och inte enbart spara ansökan, när ni går in i slutfasen av ansökningsprocessen on-line!

Vi vill starkt rekommendera att ni som ansöker noggrant följer hemsidan www.centralbaltic.eu där alla nödvändiga dokument finns publicerade för att underlätta arbetet. En ny version av ”Guide for filling in the application form” kom t ex förra veckan.

Vi från de svenska Contact Points kan svara på frågor från er angående ansökan och eMS. De flesta projekt har också haft konsultation med kollegorna i Åbo, som fortsatt står till förfogande. Vid problem med eMS-ansökan bör direktkontakt tas med IT-support ems@centralbaltic.eu.
 

Kanske över 200 ansökningar

Söktrycket är stort och en gissning är att det kommer in över tvåhundra ansökningar i första omgången. Det handlar om både s k ”Regular projects” som ”Small projects”. En ”Steering Committee” bestående av representanter från medlemsländerna kommer att fatta beslut om projekten vid möte den 14 april. I denna kommer att ingå fem svenska deltagare, som ännu inte är utsedda.
 

 

Inför andra ansökningsomgången

Den andra ansökningsomgången kommer att öppna den 24 augusti, och då fortsatt för alla fyra prioriteter och särskilda åtgärder i programmet. För projekt som inte hann söka i februari och nu fortsätter projektutvecklingsarbetet, vill vi upplysa om att kollegorna i Åbo kommer att vara helt upptagna med projektgranskning under ca två veckor. Då kan inga konsultationer utföras.

Vi står till er tjänst

Två National Contact Points i Sverige - North och South

Vi står även till ert förfogande under våren om ni vill att vi kommer och berättar mer för er organisation om de möjligheter till finansiering som ges inom Central Baltic-programmet.
 
Med vänliga hälsningar
 
Annika Claesson                                 
Contact Point SE North                        
annika.claesson@lansstyrelsen.se      
010-223 12 78                                       

Hans Bjurbäck
Contact Point SE South
hans.bjurback@regionostergotland.se
010-103 65 18
 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Hantverkargatan 29, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergotland
Hans Bjurbäck
hans.bjurback@regionostergotland.se
Strykbrädan, Laxholmstorget 3, 60 221 Norrköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences