Copy
Contact Point Åland / Nyhetsbrev Januari 2017
View this email in your browser

Sök nationell medfinansiering senast 6 februari för nya sk Small project!

Viktigt för åländska potentiella partner 


På landskapsregeringens hemsida finns instruktioner för hur du skall söka den nationella medfinansiering på max 25 % för deltagande i nya sk små projekt, dvs sådana projekt vars EU-finansiering inte överstiger ansökningar som kommer att lämnas in nu under Third Call.

Ansökan om medfinansiering skall vara inlämnad till ÅLR senast 6 februari kl. 16.15.

 
 

Jobbar du med en ansökan?

Välkommen på Drop-in "skrivarstugor", där deltagarna jobbar med sina formuleringar och kan diskutera sinsemellan, torsdag 9.2. kl. 10-15 och tisdag 14.2. kl. 10-14 i Styrelserummet på Alandia Trade Center. 


Anmäl dig här!


Efterfrågan på finansiering av gränsöverskridande projekt är fortfarande stor. Tredje callet pågår och är öppet till 27 februari kl. 15.


Alla fyra prioriteringar verkar ha många intresserade. Det skall bli spännande att se hur många som skickas in inom utsatt tid! I nästa nyhetsbrev vet vi mer.

För alla potentiella gästhamnspartner

 
Under båtmässan i Helsingfors ordnas ett seminarium för hur man utvecklar (gästhamns)turismen i östra Finska viken.

Seminariet är på engelska på förmiddagen och på finska på eftermiddagen.

 

EASY SAILING EAST! 

is an in-depth overview of marine leisure and business possibilities in the Eastern Gulf of Finland in Messukeskus Helsinki,
Expo and Convention Centre
on 15 February 2017.
Seminar check-in latest 31 January 2017.  

TAKE A PEEK INTO OUR
SEMINAR PROGRAMME!

* * *   

Central Baltic-projektet 30 Miles presenterar sitt pågående projekt.
 
Contact Point Ålands redovisning och rapport för 2016 är inlämnad.

Den visar att vi höll budget, träffade och informerade över 500 människor genom runt 50 presentationer och konsultationer och att Central Baltic syntes i media mer än 30 gånger.

 
Bilden är från en Ö för ö-workshop på Ingmarsö och Svartsö, Stockholms skärgård, som jag deltog i i höstas. Det är Stockholms länsstyrelse som besöker varje ö och lyssnar för att utveckla vidare.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Government of Åland
Ester Miiros
ester.miiros@regeringen.ax
Visiting address: Nygatan 6, 22100 Mariehamn, Åland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2017
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences