Copy
Contact Point Finland / Newsletter August/2015
View this email in your browser

Central Baltic –ohjelman uusi hakukierros avautuu pian


 

Toivottavasti kesälomakausi on kypsyttänyt hyviä hankeideoita, sillä Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelmakauden toinen hakukierros avautuu jo muutaman viikon kuluttua 24.8 ja on auki 23.10 asti.
Rahoitusta on mahdollista hakea hankkeille, jotka toteuttavat jotakin ohjelman neljästä teemasta: taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhteisten varojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue. Kaikista teemoista on mahdollista hakea rahoitusta nyt avautuvassa haussa. Hakuun osallistuvien kannattaa olla yhteydessä ohjelmasihteeristöön ja kontaktipisteisiin hyvissä ajoin.

Ohjelmakauden ensimmäinen kaksivaiheinen haku päättyi kesäkuussa. Tuolloin jätettiin 42 hakemusta, jotka ovat nyt arvioitavana. Päätökset hakemusten osalta tehdään elokuun 25. päivä. Pienhankkeiden osalta käytössä on yksivaiheinen haku, jonka päätökset tehtiin huhtikuussa 2015. Tällöin hyväksyttiin 7 pienhanketta.

Lisätietoja hausta Central Baltic -ohjelman sivuilta.
 

Valtion vastinrahoituksen haku pienhankkeille 5.8.2015 – 25.9.2015


 

Valtion vastinrahoitushaku Central Baltic -ohjelman pienhankkeille on avautunut. Vastinrahoitusta on haettavissa pienhankkeille, jotka ovat kestoltaan enintään kaksi vuotta ja joiden budjetti enintään 200 000€ CB-ohjelmasta haettavalta EAKR-tukiosuudeltaan.

Vastinrahoitusta voi hakea suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää 25 %. Valtion vastinrahoitusta on mahdollista saada 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta, joten tulee huomioida, että kansallinen vastinrahoitus ei kata koko kansallisrahoitusosuutta.

Vastinrahoituksen myöntää Varsinais-Suomen liitto. Valtion vastinrahoitushakemukset tulee jättää Varsinais-Suomen liiton sivuilta löytyvällä rahoitushakemuskaavakkeella 25.9.2015 klo 16.00 mennessä.
Nyt avoinna oleva vastinrahoitushaku on suunnattu vain pienhankkeille. Kaksivaiheiseen hakuun osallistuvien hankkeiden vastinrahoitushaku on myöhemmin.

Rahoitushakemuskaavake ja lisätietoa valtion vastinrahoituksesta löytyy Varsinais-Suomen liiton sivuilta.


 

Project Development Seminar Tukholmassa 2.9 ja Tallinnassa 9.9.2015

 

Central Baltic 2014 – 2020 -ohjelman sihteeristö järjestää kaksi seminaaria hakijoille, jotka osallistuvat seuraavaan rahoitushakuun. Seminaariin osallistuvien hankkeiden hankesuunnitelmien tulee olla jo edistyneessä vaiheessa. Seminaarissa keskitytään Central Baltic -ohjelman hakuprosessin käytänteisiin ja laatukriteereihin. Seminaarikieli on englanti.

Jokainen hanke voi osallistua yhteen seminaariin.Tukholman seminaariin tulee ilmoittautua 25.8 mennessä ja Tallinnan seminaariin 1.9 mennessä. Tallinnan seminaaria voi seurata myös live stream-lähetyksenä.

Seminaareihin voit ilmoittautua Central Baltic -ohjelman sivuilla.
 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Uudenmaan liitto
Emma-Leena Kemppainen
emma-leena.kemppainen@uudenmaanliitto.fi
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki, Finland

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences