Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

‘Als de regering een warm Vlaanderen wil, dan schroeft ze haar desastreuze plannen terug’

Pats! Binnen zes weken al. Dan moeten 130 sociaal-culturele organisaties 6 procent van hun geplande werking schrappen. Dat geldt ook...

Lees verder

Concentratie in de media erg groot, maar een mediaminister die daar niets aan doet

Het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen dat dinsdag gepubliceerd werd bevat naast een berg informatie ook een lijst met aanbevelingen voor...

Lees verder

“Vroeger hadden we kunstenaars met een beter oog voor schoonheid”

Als we bovenstaande, nieuwe riedel van Peter De Roover maar lang en met genoeg pauzes tussenin herhalen, wordt dit vanzelf...

Lees verder

Regime Bolivia drukt neoliberale agenda door met moordende repressie

De rechtse machthebbers van Bolivia verharden na hun militaire staatsgreep de dodelijke repressie tegen de inheemse en arme Bolivianen. Die gaan door met meer dan 90 acties, betogingen, manifestaties en blokkades over het hele land. De ongrondwettelijke president breekt in ijltempo alle sociaal-economische verworvenheden van de afgelopen 13 jaar van president Evo Morales af. Wat ze niet doet is verkiezingen voorbereiden binnen 90 dagen, het enige waartoe een interimpresident volgens de Grondwet gemachtigd is.

Lees verder

Erkenning van de maatschappelijke waarde van cultuur is broodnodig

Er wordt in het (sociaal)cultureel werk op teveel fronten tegelijk én teveel bespaard. In de kersverse Beleidsnota Cultuur 2019-2024 krijgt een groot deel van de sector opnieuw besparingen opgelegd, met als uitschieter de zeer drastische inkrimping van projectsubsidies in het Kunstendecreet met liefst 60 procent. Dit resoneert onder meer met de grote besparingsoperatie bij het steunpunt SAM (Steunpunt Mens en Maatschappij) en met de besparingen in het sociaal cultureel volwassenenwerk en het jeugdwerk. Deze kaalslag in cultuur, maar ook in het brede sociaal werkveld, baart ons vanuit de opleidingen sociaal(-cultureel) werk zorgen.

Lees verder

Alomtegenwoordige surveillance van Facebook en Google is gevaar voor mensenrechten

De alomtegenwoordige surveillance die Facebook en Google uitoefenen over miljarden mensen vormt een systemische bedreiging voor de mensenrechten, waarschuwt Amnesty International in een nieuw rapport. De mensenrechtenorganisatie vraagt een radicale verandering van het bedrijfsmodel van beide technologiereuzen.

Lees verder

De volgende stap in de liberalisering van het spoor kan worden uitgesteld tot 2050

Velen zijn van mening dat de door de Europese Unie gewenste liberalisering van het spoor onvermijdelijk is en dat deze alleen kan worden uitgesteld ten koste van grote opofferingen die de NMBS zal moeten brengen. Niets van dit alles wordt echter opgelegd door Europa. België kan de volgende fase van de liberalisering uitstellen tot 2050 of zelfs later.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Nationale betoging in Brussel op 24/11 voor een proactief beleid tegen geweld op vrouwen

Al voor het derde jaar op rij roept Mirabal – een samenwerkingsverband van een honderdtal middenveldorganisaties – op tot een massale betoging in Brussel op 24 november en een minuut lawaai overal in België op 25 november om 12 uur. Deze acties kaderen in de internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Lees verder


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GetBasic · Vooruitgangstraat 333/11 · Brussel 1030 · Belgium