Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Dag voor Gelijk Loon: ABVV klaagt dalende koopkracht van werknemers aan

22,7 procent. Dat is de loonkloof die nog steeds bestaat tussen vrouwen en mannen. De socialistische vakbond organiseert daarom ieder jaar de 'Dag voor Gelijk Loon'. De actie vond vandaag, op 24 maart plaats op het Albertinaplein in Brussel. Dit jaar eist de vakbond tegelijkertijd aandacht voor de dalende koopkracht waar vele werknemers en gezinnen mee geconfronteerd worden. 

Lees verder

Militaire experten VS: “Poetin houdt zich in voor speling bij onderhandelingen”

Volgens 'anonieme bronnen' binnen de eigen inlichtingendiensten van de VS meldt Newsweek dat Rusland veel minder schade aanricht dan het zou kunnen. “Bijna alle lange-afstandsaanslagen worden op militaire doelwitten gericht”. Een merkwaardig 'lek', dat Poetin allesbehalve goedpraat, maar een en ander wel in een ander perspectief plaatst.

Lees verder

KVHV: kweekvijver voor verrechtsing

Deze nieuwssite waarschuwde in het verleden al voor de oerconservatieve studentenclub KVHV met haar zogezegd onschuldig vertier. Nu de (sociale) media bol staan van het bloederige extremisme waartoe nationalisme kan leiden, is het allesbehalve overbodig om het deksel nog eens van deze zwartgele pot te tillen. Alexander Deprez fileert het KVHV-gedachtengoed.

Lees verder

VS-Cuba: de langstdurende economische blokkade uit de wereldgeschiedenis

Vandaag is het zestig jaar geleden dat president Kennedy een economische blokkade tegen Cuba afkondigde. Dat was in volle Koude Oorlog. Op dit moment is er geen enkele reden meer voor zo’n economische sancties. Toch wordt het land, ook onder Biden, nog steeds economisch gewurgd, met alle gevolgen van dien.

Lees verder

ACV: "We zijn sterk ongerust over het lot van de medewerkers in de handelssector"

De sociale partners - werkgevers- en vakbondsorganisaties - hebben dinsdagavond 22 maart in de Nationale Arbeidsraad (NAR) van het kabinet Dermagne (PS) de eerste toelichting gekregen over het wetsontwerp rond nachtarbeid in de e-commerce. Dit ter voorbereiding van het NAR-advies over dit ontwerp. "Het is duidelijk dat de regering slaafs blijft ingaan op de wensdroom van de e-commerce lobby om nachtarbeid eenzijdig, zonder enig overleg, gedurende 18 maanden te kunnen opleggen aan de werknemers", aldus de christelijke vakbond ACV.

Lees verder

Wereldwijde klimaatstaking vrijdag 25 maart: "Focus op mensen, niet winst!"

Jongeren over de hele wereld komen vrijdag 25 maart op straat. Ze eisen aandacht en een krachtdadig beleid voor de wereldwijde klimaatcrisis. Ook in ons land organiseren de jongeren van Youth For Climate een grote betoging, meer bepaald in Brussel. De actievoerders leggen wereldwijd de focus op #PeopleNotProfit en benadrukken zo dat de klimaatstrijd een systeemcrisis én klassenstrijd is, en dat de klimaattransitie klimaatrechtvaardig moet zijn.

Lees verder

Oorlog in Oekraïne: China’s vredesvoorstellen en humanitaire hulp

China gelooft niet dat wapens en sancties uit het Westen de oorlog zullen stoppen. Voor Beijing is een onderhandelde oplossing de enige juiste. Die uitkomst is nog veraf. Intussen doet China heel wat concrete voorstellen op humanitair vlak.

Lees verder

Vrouwen lopen geen gelijke wedstrijd

Vrouwen verdienen op jaarbasis nog steeds 23% minder dan mannen, waardoor ze 83 dagen langer moeten werken om aan hetzelfde loon te komen. Daarom valt Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon dit jaar op 24 maart 2022. Aan dit tempo moeten we nog 58 jaar wachten op gelijke lonen.

Lees verder

Waarom we Afghanistan niet mogen vergeten

Zeven maand na de machtsovername van de taliban in Afghanistan horen we nog amper iets over dit land. Hoe is de situatie op het terrein? Journalist Kern Hendricks schetst een nuchter en soms verrassend beeld over het reilen en zeilen in het land.

Lees verder

Column: “De NAVO had elke oorlog moeten vernietigen alvorens die van start kon gaan”

De verontrustende berichten en beelden vanuit Oekraïne beklemmen ons. Geen ontsnapping aan die dominantie in de nieuwsberichtgeving en op sociale media. Het is oorlog daarbuiten, maar ook in onze gedachten gaan de soldaten niet rusten. Ze trekken ten strijde, al weten ze niet altijd welke richting ze uitmoeten.

Lees verder

28 miljoen mensen met extreme honger bedreigd in Oost-Afrika

Door de scherpe stijging van de voedsel- en grondstoffenprijzen door de crisis in Oekraïne dreigt de honger te verergeren voor miljoenen mensen die nu al in grote voedselonzekerheid verkeren. De tot op heden geleverde noodhulp van de internationale gemeenschap is totaal onvoldoende. Een ware ramp dreigt.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het amor mundi van kunstvakstudenten 

Het amor mundi – de liefde voor de wereld – heeft de laatste jaren de nodige aandacht gekregen. De oorspronkelijke betekenis ontlenen we aan de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975). Om te bereiken dat we de wereld kunnen verbeteren als we interesse hebben in de ander, het publieke debat opzoeken en gezamenlijk onze wereld vormgeven.

Lees verder

“Twee jongste kerncentrales pas klaar in 2027”

Lees verder


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GetBasic · Vooruitgangstraat 333/11 · Brussel 1030 · Belgium