Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Wist je dat COVID-19 een echt klassenvirus is en dat een bekende antivaxer eraan gestorven is?

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

Lees verder

President Biden escaleert Koude Oorlog van Obama-Trump tegen China met nieuwe AUKUS-alliantie

Met het net afgesloten militaire verdrag tussen de VS, Groot-Brittannië en Australië schakelt president Joe Biden de Koude Oorlog tegen China nog een versnelling hoger, nadat die in 2012 werd gestart door zijn voorganger Obama en verder uitgebreid door Trump. Ook na de afgang in Afghanistan komt er geen einde aan de imperialistische hubris van de VS en zijn bondgenoten.

Lees verder

Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen met een handicap

Het recht op zelfstandig wonen zit verankerd in de mensenrechten. Ook wanneer je leeft met een handicap zou je eigenaarschap moeten hebben over waar en hoe je jouw leven wenst te leven. Dat dit recht niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos (37), die je graag even meeneemt in zijn realiteit.

Lees verder

Open brief van 58.000 Belgen aan hun Eerste Minister: “Beste premier, uw land gaat schandalig om met zijn inwoners”

  Op 17 juni werden de federale overheid en de drie gewesten veroordeeld omdat hun nalatig klimaatbeleid de zorgplicht en...

Lees verder

'Derde prik zou vaccinatieongelijkheid nog meer uitvergroten'

De Hoge Gezondheidsraad buigt zich morgen over een mogelijke uitbreiding van de derde prik. Verschillende experten en minister van Volksgezondheid Vandenbroucke geven aan geen voorstander te zijn en pleitten voor internationale solidariteit. 11.11.11-directeur Els Hertogen bevestigt die noodzaak: “De situatie is schrijnend. Sommige landen hebben niet eens een vaccinatiegraad van 1 procent.”

Lees verder

State of the European Union: meer holle beloften over een wereldwijde COVID-19 vaccin gelijkheid?

In haar State of the European Union-toespraak van 15 september heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, nogmaals het belang onderstreept van wereldwijde toegang tot vaccins voor het beëindigen van de COVID-19-pandemie. Betekent dit dat de woorden van de EU eindelijk zullen worden omgezet in daden? Of is haar toespraak gewoon een nieuwe loze belofte?

Lees verder

Liefde die God welgevallig is, maar niet de Kerk

Gepensioneerd VRT-journalist Lucas Vanclooster las het boek 'Mijn vader was priester, mijn moeder non' van zijn collega Koen Wauters. "Wat een eigenwaan, wat een hubris, wat een dramatische, zelfdestructieve misrekening! Zoveel decennia later denkt de Kerk er nog altijd niet aan om die blunders recht te trekken. Het is de verdienste van Koen Wauters en zijn ouders dat ze die historische tragedie aan de hand van een persoonlijk verhaal eerbiedig en helder hebben verteld."

Lees verder

27 OCMW’s van de Kempen trekken aan de alarmbel

De 27 OCMW’s van het werkingsgebied van Welzijnszorg Kempen ervaren op de sociale dienst een steeds groter wordende administratieve druk, zowel voor als door andere organisaties.

Lees verder

'De trotse bedelaars' bevestigt literair talent van Albert Cossery

'De trotse bedelaars' is de derde vertaalde roman van de nog steeds zeer onterecht weinig bekende schrijver Albert Cossery. 'Mendiants et orgueilleux' bleef in 1955 onopgemerkt tot het werd geherwaardeerd als stripverhaal in 1991 en met succes werd heruitgegeven in 1999. Het bevestigt zijn literair toptalent.

Lees verder

Egypte: Inlichtingendienst moet stoppen met creëren van angstklimaat voor activisten

De Egyptische Nationale Veiligheidsdienst (NSA) maakt steeds meer gebruik van onwettige dagvaardingen en dwingende ondervragingen. Deze komen neer op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Lees verder

Opvangcrisis niet-begeleide minderjarigen: ingebrekestelling Staatssecretaris voor Asiel & Migratie door middenveldorganisaties

Een tiental middenveldorganisaties uiten hun bezorgdheid over het nijpende tekort aan opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen in het federale opvangnetwerk en de kwetsbaarheidscriteria die de instroom van deze kinderen en jongeren in het opvangnetwerk buiten de kantooruren reguleren. Deze "kwetsbaarheidscriteria" sluiten de facto bepaalde minderjarigen uit, ook al bevinden zij zich allen in een kwetsbare situatie.

Lees verder

BTB stelt opnieuw wantoestanden van Uber aan de kaak

Een Brusselse rechtbank veroordeelde deze week een licentiehouder van Uber tot het betalen van ieder uur die zijn chauffeur in opdracht van Uber voor hem presteerde. De veroordeling bewijst opnieuw dat Uber niet volgens de regels van de markt kan opereren en geen enkel verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn chauffeurs opneemt.

Lees verder

Diplomatieke breuk Algerije met Marokko heeft grote impact op de regio

Door het sluimerende conflict in de Westelijke Sahara hebben Algerije en Marokko afgelopen zomer voor de tweede maal in de moderne geschiedenis hun diplomatieke banden doorgeknipt, maar de wortels van de tweedracht liggen dieper. Expert internationale politiek Yahia H. Zoubir doet het relaas van een tumultueuze relatie.

Lees verder

Klimaatcrisis Coalitie in Nederland kondigt grootste klimaatdemonstratie ooit aan

Het meest recente klimaatrapport van de VN dat in augustus verscheen, toont aan dat klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld, en roept op tot urgente, drastische en grootschalige maatregelen. Ondanks dat de gevolgen van de klimaatcrisis ook Nederland treffen, blijven de huidige Nederlandse klimaatdoelen ver achter om zeer ernstige klimaatontwrichting te voorkomen. Op 6 november 2021 organiseert de Klimaatcrisis Coalitie daarom naar verwachting de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit en roept het kabinet op om ambitieuze, eerlijke klimaatplannen te maken voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Vijftig jaar geleden overleed Abbé Froidure

  “Een heilig vuur bezielde deze buitengewone man die zich met zijn hart, zijn verstand en zijn vastberadenheid ten dienste stelde van de kansarmen” Er was een massa volk aanwezig op de begrafenis van Abbé...

Lees verder


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GetBasic · Vooruitgangstraat 333/11 · Brussel 1030 · Belgium