Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Spektakeldemocratie: "Waarom Conner Rousseau, Bart De Wever en Donald Trump meer op elkaar lijken dan ze zouden durven toegeven"

"Conner Rousseau, Bart De Wever en Donald Trump lijken meer op elkaar dan ze zouden durven toegeven." Filosoof en journalist Thomas Decreus doet een boekje open over 'de Spektakeldemocratie', uitgegeven door EPO Uitgeverij. Video door Docwerkers.

Lees verder

Zoönosen, syndemie en democratie

Journaliste Gabrielle Lefèvre pleit voor een parlementair debat dat een wettelijk kader geeft aan de COVID-19-maatregelen, na het vonnis van de Rechtbank te Brussel en de klacht van de Liga voor de Mensenrechten. Het vonnis verklaart het ministerieel besluit van maart 2021 onwettig. De Wet op de Civiele Bescherming van 15 mei 2007 kan niet worden gebruikt voor deze maatregelen. Die moeten een correcte wettelijke basis krijgen, wat nu ontbreekt. De regering gaat tegen het vonnis in beroep.

Lees verder

Europa 2e grootste importeur van producten uit tropische ontbossing, België bij de grootste in Europa

De EU is een van 's werelds grootste importeurs van tropische ontbossing en daarmee samenhangende emissies, de tweede na China, zo blijkt uit een nieuw WWF-rapport[1]. 8 landen, waaronder België, waren verantwoordelijk voor 80 procent van de geïmporteerde ontbossing in Europa.

Lees verder

Tweespalt in Spanje tussen republikeinen en koningsgezinden

Op 14 april was het 90 jaar geleden dat de Tweede Spaanse Republiek werd uitgeroepen. Twee dagen eerder, op 12 april 1931, wonnen republikeinen en socialisten de gemeenteraadsverkiezingen. De Republiek kwam er omdat de toenmalige monarchie zich typeerde door haar systematische corruptie. Veel Spanjaarden waren ook erg teleurgesteld omdat koning Alfonso XIII de dictator generaal Miguel Primo de Rivera had gesteund. Over de vraag of Spanje wel beter af is met de huidige parlementaire monarchie of juist moet transformeren tot een republiek, bestaat er diepe verdeeldheid.

Lees verder

Sekswerk, een job als (g)een ander

Sekswerkers zijn geen criminelen. En toch worden ze nog steeds zo behandeld door de Belgische Strafwet. We vernamen dat Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, sekswerk wil decriminaliseren. Het voorstel is goedgekeurd door de Ministerraad en vertrekt nu naar de Raad van State voor advies. Daarna beslist het Parlement of de wet al dan niet in voege treedt. Het voorstel zal, thans volgens de wet, het beroep van sekswerker behandelen als elk ander beroep en de strijd vergemakkelijken tegen malafide praktijken en mensenhandel.

Lees verder

Spektakeldemocratie en de tragiek van het links populisme

Met de nederlaag van Bernie Sanders wordt een tijdperk afgesloten en is er nood aan een herbronning ter linkerzijde. De recepten die de afgelopen tien jaar werden uitgeprobeerd hebben immers nauwelijks vruchten afgeworpen. Tegelijk opent de doortocht van het coronavirus en de zich voltrekkende klimaatcrisis nieuwe mogelijkheden en perspectieven.

Lees verder

Geld, de drug aller drugs

  Aanleiding tot ernstige verslavingsziekte De meest verspreide en verslavende drug ter wereld vandaag is geld. Ook de meest miskende...

Lees verder

Amnesty eist samen met 73 andere organisaties de onmiddellijke vrijlating van Ahmed Samir Santawy

Vandaag publiceert Amnesty International samen met 73 andere organisaties een public statement waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating wordt gevraagd van Ahmed Samir Santawy.

Lees verder

Publieke consultatie Doel 1 & 2: “Geen rechtvaardiging voor verlenging verouderde reactoren”

Vanaf donderdag 15 april kan de Belgische bevolking zich gedurende twee maanden uitspreken over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Ook al komt deze consultatie rijkelijk laat, ze heeft een belangrijke precedentwaarde, zowel in België als op Europees niveau. Voor de milieubeweging was en is er geen enkele rechtvaardiging om deze verouderde reactoren nog langer in bedrijf te houden; ze moeten dan ook zo snel mogelijk sluiten.

Lees verder

De evolutie van het begrip 'vrijheid' in de afgelopen 2.500 jaar

  Het voordeel van historische studies is dat ze, wanneer ze gedurfd en tegelijk heel gedetailleerd zijn, de lezer belonen...

Lees verder

Hoe Hollywood ons wereldbeeld beïnvloedde – en Netflix dat kan veranderen

  Streamingplatform Netflix investeert wereldwijd in de productie van films en televisieseries en kan daarmee stereotiepe beelden losweken die zijn...

Lees verder

De lessen van corona

Sinds de coronapandemie in de eerste weken van 2020 uitbrak, zijn er heel wat dingen over gezegd en geschreven. In vele uitspraken klonk de hoop door dat wij/de mensheid/de wereld iets zou(den) leren of lessen zou(den) trekken uit wat al snel ervaren werd als een beproeving. Of dat zal gebeuren, blijft in het ongewisse, want wij hebben de neiging om hardleers te zijn. Maar dat er lessen zijn die we kunnen leren, wordt hoe langer hoe duidelijker. Het virus legt ongenadig de feiten van het neokapitalisme bloot.

Lees verder

Reconstructie temperatuur oceaanwater toont aan: vandaag is het warmer dan ooit

Zwitserse Onderzoekers hebben de temperatuur van de oceaan over een periode van 700.000 jaar kunnen reconstrueren. Tijdens de ijstijden was de koude telkens verrassend gelijklopend. Wat betreft de warme periodes blijkt onze tijd de grote uitschieter: het water is vandaag warmer dan eender welke warmteperiode in het verleden.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

‘Ons doel is dat gemeenschappen hun gezondheid in handen nemen’

In Nicaragua is gezondheidspromotie populair. Daar maakt het zelfs deel uit van het officiële gezondheidsbeleid. Mede dankzij honderden vrijwilligers van de FOS-partner Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), wordt er actief ingezet op een goede gezondheid. Ze gaan resoluut voor een gezondere levensstijl en omgeving van de gemeenschappen. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk, ‘het promoten van gezondheid’?

Lees verder


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GetBasic · Vooruitgangstraat 333/11 · Brussel 1030 · Belgium