Copy

Nieuws over en voor cultuurcentra en gemeenschapscentra
juli 2015

Lees deze nieuwsbrief online

Vacature VVC | Kunstendecreet  |  Decentralisatie  |  Provincies  |  Kenniskantoor |  In de regio-hood |  Circus  |  Circuit X – Theaterfestival – Theater aan Zee  |  Lokale Helden |  Zomersluiting
 

VVC zoekt een tweede coördinator 
Interesse om je schouders te zetten onder het netwerk van 145 cultuurcentra en gemeenschapscentra? Reageer voor 14 augustus op onze vacature.  Vanaf 1 juli 2015 is Evi Gillard algemeen coördinator. Lees meer

Cultuurcentra cruciaal in ecosysteem kunsten
De visienota kunsten van minister Gatz erkent en expliciteert de cruciale rol die cultuur- en gemeenschapscentra spelen in de spreiding van en de participatie aan de kunsten. De vraag is hoe we gestalte kunnen geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid –  nu de middelen voor cultuurcentra onbestemd overvloeien naar het gemeentefonds. De minister maakte afspraak om hierover grondig van gedachten te wisselen en beleidsactie uit te werken. VVC kon alvast enkele ideeën toelichten aan de commissie cultuur van het Vlaams Parlement, tijdens de hoorzitting van 23 april. Inmiddels kwam op initiatief van het kabinet en administratie ism VVC een eerste werkgroep samen om hierover inhoudelijk te reflecteren. Wordt vervolgd na de zomer.

Debat en oproep Vlaamse visie voor lokaal cultuurbeleid
14.000 handtekeningen bij de HartbovenHard-petitie zorgde voor extra debat, zowel in de publieke opinie als in het parlement. Vanuit de fundamentele vraag welke rol Vlaanderen nog wil en kan spelen in het mee garanderen van het recht op cultuur en informatie voor elke burger, in een sterke dialoog met de lokale besturen. Ook VVC deed samen met FOV en VVBAD constructieve voorstellen voor de toekomst in de hoorzitting van 4 juni. Lees het betoog van FOV, VVC en VVBAD (pdf). Op 16 juni keurde de commissie binnenlands bestuur, na 3 uur debat, het wijzigingsdecreet goed dat de middelen uit 7 sectorale decreten overhevelt naar het gemeentefonds. De minister van binnenlands bestuur en de meerderheidsfracties erkennen een aantal bezorgdheden maar vragen vooral om vertrouwen te hebben. Anderzijds nam minister Homans het engagement om werk te maken van degelijke monitoring en een rapporteringsplatform. Daarnaast ziet ze voor Vlaanderen nog een coachende rol weggelegd. Het wijzigingsdecreet werd dinsdag 30 juni bekrachtigd in de plenaire zitting van het parlement, opnieuw na stevig debat. Lees het verslag hier.
 

Welke toekomst voor provinciale middelen?
Samen met onze collega-organisaties uit cultuur en jeugd, ondertekende VVC een schrijven aan de minister van Cultuur, de minister van Binnenlands Bestuur, de commissies cultuur en bestuurszaken en de provincies.  In de brief uitten we voorwaarden en bezorgdheid inzake de overheveling van de provinciale bevoegdheden en middelen voor cultuur en jeugd. We vragen  om een globale beleidsvisie die de link legt tussen het Vlaamse beleid, het lokale beleid en de ruimte en organisaties daar tussenin. De ondertekenaars wijzen op het belang van bovenlokale en regionale samenwerking en ontmoeting.

Het parlement is bijna in zomerreces, maar op 14 juli wordt minister Gatz nog bevraagd over de overheveling van de provinciale middelen in de commissie cultuur. U kan dit live volgen via de website.
 

Kenniskantoor: cultuurprofessionals wisselen online uit
Een praktische vraag? Een filosofische beschouwing? Zoek je naar een concrete aanpak? Of een zielsverwant aan de andere kant van het land? Deel je vragen én expertise met collega’s op het online platform www.kenniskantoor.be !

Cultuur in de regio-hood
Wat met de ruimte tussen het Vlaamse en lokale beleidsniveau? Heel wat sectoren werken vandaag over gemeentegrenzen heen, ook op het niveau van een regio. Het Vlaamse beleid en onderzoekseenheden organiseerden de voorbije jaren regioscreenings en proefprojecten. De lokale praktijk oefent, realiseert en zoekt. VVC maakte een kleine round-up van samenwerkingen tussen cc’s en gc’s van buurgemeenten vandaag. We denken ook aan morgen: waar liggen opportuniteiten? Hoe kan een regionale aanpak lokale gemeenten versterken en een meerwaarde bieden ? Wat zijn uitdagingen? VVC zette enkele gedachten op een rij.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra in beeld

Circus en cultuurcentra
In de programmering van heel wat cultuurcentra krijgen circuskunsten de laatste jaren meer aandacht - zowel in open lucht, festivalformule als in de zaal. Dit genre vraagt evenveel zorg voor creatie, productie, reflectie, communicatie en spreiding, als andere  disciplines. Dat getuigt Kathleen Keymeulen, programmator in CC De Werf (Aalst), in dit mooie interview van het Circuscentrum. Zij werd uitgeroepen tot circuspersoonlijkheid van 2014!  (Foto: Brecht Van Maele)

Op vrijdag 26 juni 2015  heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz voor het eerst de Vlaamse Cultuurprijs voor Circus 2014 overhandigd aan de Antwerpse circusschool Ell Circo d’Ell Fuego (ECDF) tijdens het circusfestival PERPLX in Kortrijk-Marke. Proficiat! 

Circuit X | Theater aan Zee | Theaterfestival
Circuit X heeft een prachtig seizoen 2014-2015 achter de rug! Een aantal cijfers op een rij: 55 speelbeurten in 37 cultuurcentra, festivals en theaters, 6225 bezoekers, gemiddeld 113 bezoekers per voorstelling (voorgaande editie was dat nog 88).

Ondertussen maakte de jury van Het Theaterfestival  de selectie voor het vijfde seizoen reeds bekend. Circuit X is een platform dat een nieuwe generatie talentvolle podiumkunstenaars de kans wil geven om hun werk te tonen in heel Vlaanderen.  Bij elke voorstelling wordt omkadering op maat voorzien door Circuit X, die de ontmoeting tussen kunstenaar en publiek versterkt .

De geselecteerde voorstellingen kan je zien tijdens Het Theaterfestival van 3 tot en met 13 september 2015 in Brussel en gaan daarna op tournee langs meer dan 30 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen, enkele Nederlandse theaters en festivals. Zo vind je ook nog heel wat jonge makers terug op Theater aan Zee van 30 juli tot 8 augustus.

 

Lokale helden
Op donderdag 30 april zetten welgeteld 198 verschillende initiatieven lokaal muzikaal talent in de schijnwerpers met ‘Lokale Helden’. Met dit unieke project daagde Poppunt iedereen, van steden, dorpen, individuen tot jeugdhuizen, bibliotheken, muziekclubs en cultuurcentra, uit om samen met de rest van Vlaanderen en Brussel één grote ode aan muzikaal talent te organiseren. Poppunt creëert zo een nooit eerder geziene 1.081 podiumplaatsen op 366 locaties voor meer dan 800 bekende en onbekende artiesten op één dag. Zo’n succes, dat betekent allen maar: opnieuw afspraak in 2017!

Zomersluiting VVC-secretariaat
Van 18 juli t.e.m. 2 augustus zijn we er even tussenuit. 
We wensen u een fijne zomer!
 
Heeft jouw cultuurcentrum of gemeenschapscentrum nieuws dat je wil delen met collega's? Geef een seintje aan info@cultuurcentra.be en maak kans om met je bericht in deze rubriek te verschijnen!
Share
Tweet
Forward
Share
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website

Copyright © 2015 VVC vzw, All rights reserved.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u opgenomen bent in de database van VVC vzw.

Contactgegevens:

VVC vzw | Gallaitstraat 86 bus 23 | 1030 Brussels | Belgium


uitschrijven uit deze nieuwsbrief    uw gegevens aanpassen