Copy

Nieuws over en voor cultuurcentra en gemeenschapscentra
januari 2015

Lees deze nieuwsbrief online

cultuurcentra na 2015? | coördinator ENCC: Leen Laconte | us, our action, our people | lokale helden | interview Piet Forger, directeur cultuur Leuven
 

Actualiteit

Cultuurcentra na 2015?
Wat als we met de enveloppesubsidies van de cultuurcentra  een alternatief kader ontwikkelen dat inzet op regionale samenwerking en innovatieve connecties tussen cc's en de kunsten en cc's en het middenveld? VVC kreeg reeds de kans om dit voorstel toe te lichten in het Vlaams Parlement (Commissie Cultuur) en de Strategische adviesraad Sociaal-cultureel Werk. Lees hier de uitgebreidere  bijdrage aan de gedachtewisseling in het Vlaams parlement (pdf) of lees de korte versie van het advies
Leen Laconte nieuwe coördinator ENCC
Het Europees netwerk Culturele Centra verwelkomt Leen Laconte
(°1963, BE) als nieuwe coördinator.  Leen was 8 jaar directeur van De Brakke Grond in Amsterdam. Ze heeft heel wat internationale en Europese inzichten maar tegelijk ook ervaring in de sociaal-culturele en artistieke praktijk. Samen met Kasia Skowron (voordien stafmedewerker in het Ochota Cultural Center in Warschau) zet zij haar schouders onder het hernieuwd ENCC, dat in februari een nieuw bestuur kiest. Het secretariaat van het ENCC bevindt zich in gemeenschapscentrum De Zeyp (Ganshoren, Brussel). Lees meer
US, OUR ACTION, OUR PEOPLE: GETTING FIRED UP!
Van 4 tot 6 februari pakt het ENCC in Brussel uit met een reeks workshops die meteen de start betekenen van concrete acties, projecten en uitwisselingen met Europese collega’s: Rethinking European Culture Centres in a eurOpean Dimension (RECcORD);  EXPANDER, een concrete werking rond publiekswerking met goede voorbeelden en methodieken,  Festivals, Inclusion, Arts & Disabilities – FIAD, een platform voor initiatieven rond podiumkunsten voor mensen met een beperking, Vital Village - made by culture, een werking voor cultuur – en gemeenschapscentra in kleinere gemeenten en landelijke gebieden. Alle info op www.encc.eu  

Cultuurcentra en gemeenschapscentra in beeld

Lokale Helden boomt ook bij cc’s en gc’s
Al 14 cultuur- en gemeenschapscentra zetten hun schouders onder Lokale Helden.  Daarnaast toonden nog 33 centra hun interesse. Omwille van de massale reactie werd de deadline verschoven naar 13 maart voor het insturen van projecten. Ondertussen stapte ook Stubru aan boord en is een mega-promo voor de campagne gegarandeerd, met als doel: op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, overal in Vlaanderen en Brussel lokaal muzikaal talent het nodige spotlicht te gunnen. Lees meer
Interview Piet Forger, directeur Cultuur Leuven
Sinds 1 januari 2015 is Piet Forger directeur Cultuur van de stad Leuven. VVC wenst hem proficiat en strikte hem voor een interview over zijn ambities in Leuven: “Kunst is zuurstof voor een stad en moet zo scherp mogelijk kunnen gaan. Daarnaast moeten we met de stedelijke instellingen breder inspelen op wat leeft bij de inwoners en aansluiten op maatschappelijke uitdagingen.” 
Heeft jouw cultuurcentrum of gemeenschapscentrum nieuws dat je wil delen met collega's? Geef een seintje aan info@cultuurcentra.be en maak kans om met je bericht in deze rubriek te verschijnen!
Share
Tweet
Forward
Share
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website

Copyright © 2014 VVC vzw, All rights reserved.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u opgenomen bent in de database van VVC vzw.

Contactgegevens:

VVC vzw | Gallaitstraat 86 bus 23 | 1030 Brussels | Belgium


uitschrijven uit deze nieuwsbrief    uw gegevens aanpassen