Copy
Съвременни технологии за минно-кариерната дейност. Доставка на трошачно-пресевни машини, консумативи и резервни части.
Отворете този бюлетин в браузъра
Информационен бюлетин, Септември 2017 г.
 
Настоящото издание е посветено изцяло на пресевните инсталации с миене:

- Миещи пресевни инсталации от McCloskey Washing Systems, Северна Ирландия 

 

Благодарение на ново партньорство от началото на Май 2017 г., Агремайн вече доставя пълната гама от мобилни, модулни и стационарни миещи пресевни инсталации, произведени от McCloskey Washing System, част от мощната Канадско-Ирландска група McCloskey International.

McCloskey International е водещ световен производител на мобилно трошачно-пресевно оборудване. Фирмата-майка е базирана в Канада, но производството се намира в нова, изключително модерна фабрика в Северна Ирландия, където са разположени повечето водещи производители на мобилни трошачно-пресевни машини като Powerscreen, Terex Finlay, Sandvik, Tesab и много други.

Освен, че произвеждат пълна гама мобилни трошачни, пресевни и скалпиращи машини, в своя завод McCloskey произвеждат и всички ситови модули за немските мобилни трошачно-пресевни машини Kleemann, както и изцяло гамата от мобилни пресевни инсталации на Tesab.

От две години McCloskey създадоха дивизия McCloskey Washing Systems, с фокус върху производството на миещи пресевни инсталации и за кратко време се превърнаха във водещ първокласен доставчик.

 

McCloskey Washing System, произвежда пълна гама модулни, мобилни и стационарни миещи пресевни инсталации.

В това число са инсталации с производителност в диапазона от 100 до 400 тона на час.

Тенденциите в световен мащаб са за преминаване към инсталации от модулен тип, състоящи се от:
- приемен бункер с предпазна скара и лентов питател;
- Главна лента, подаваща материала към миещо сито (2-площно или 3-площно);
- Вана за отделяне на суспензията от вода, пясък и глина, която посредством мощна помпа се отвежда към хидроциклон (за отделяне на един или два вида пясък);
- Обезводнително сито;
- Депониращи ленти за крайните продукти.
Мобилна миеща пресевна инсталация
Статично миещо сито
Хидроциклон с обезводнително сито
Приемен бункер с питател
Гамата на произвежданото оборудване включва:
    - Мобилни миещи пресевни инсталации - 2-площни и 3-площни;
    - Модулни миещи пресевни инсталации;
    - Стационарни миещи пресевни инсталации;
    - Хидрокласификатори и Хидроциклони;
    - Стационарни миещи сита - 2-площни и 3-площни ;
    - Обезводнителни сита;
    - Ножови машини.

 

За гарантиране на високо качество на крайния продукт, при производството на пясък се използват висококачествени хидроциклони, произвеждащи един или два вида пясък, в зависимост от необходимостта на клиента. Предимството на хидроциклоните пред традиционните хидрокласификатори (спирални или хоризонтални с кофички) е че с тях се намаляват драстично загубите на фин пясък (между 63 микрона и 150 микрона), които при работа с хидрокласификатор обикновено "изтичат" в утайника заедно с отпадната глина.

Разбира се, за по-непретенциозни приложения и по-бюджетни решения могат да се ползват и спирални наклонени хидрокласификатори или хоризонтални кофични класификатори, но практиката показва, че тези съоръжения са в края на своя технологичен жизнен цикъл, поради което вече почти не се срещат в съвременните миещи инсталации.

При наличие на компактна глина в баластрата, могат да се ползват ножови машини, които ефикасно я отделят, за получаване на чист краен продукт - филц.

За да бъде измития пясък с понижена влажност, след хидроциклона се използват високочестотни обезводнителни сита.

Крайните фракции се депонират с радиално-стифиращи ленти за по-голям капацитет на депото.

Отпадните води от миещия процес може да се третират отделно с инсталациите на световния лидер Matec, Италия, за което Ви разказахме подробно в нашия информационен бюлетин от месец Декември, 2016 г.

 

 

Освен първокласно оборудване, за проектирането на миеща инсталация се изисква много опит и отлично познаване на процесите на пресяване с миене.
Нашият екип е проектирал и доставил няколко стационарни миещи пресевни инсталации и десетки мобилни миещи инсталации. 

През месец Август, 2017 г. бяха одобрени за финансиране десетки проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, като доста от проектите предвиждат инвестиции в ново миещо пресевно оборудване.

Ако желаете да имате съвременна трошачно-пресевна или миеща инсталация, ние можем да я проектираме изцяло съгласно Вашите потребности и да я изградим професионално. Обадете ни се.

Повече за нашия подход при изграждане на инсталации можете да научите тук >>>
Copyright © 2017 Агремайн ЕООД, All rights reserved.


Искате да промените начина, по който получавате този бюлетин?
Можете да промените Вашите настройки или да се отпишете от нашата листа
www.agremine.com
Email Marketing Powered by Mailchimp

Email Marketing Powered by Mailchimp