Copy
View this email in your browser
In deze "Heet van de naald":

"De Piste In": Nabeschouwingen en sfeerbeelden.

Wetenschappelijk onderzoek: touché met de billen bloot.

Binneninzicht: De vorming is klaar en er kan op ingetekend worden. Een eerste vorming werd gegeven en op lof onthaald.

Onze redactie ontving een smeekbede...

Onderzoek naar recidive in België: het beroerde een lyrische snaar...

Oproep: Wees aandachtig voor goeie agressie-oplossingen


Veel leesplezier!
p.s. "Like" onze FB-pagina en blijf constant op de hoogte van het reilen en zeilen.
Facebook
Website
Email
YouTube

Voor al diegenen die op 15 maart weerhouden waren!

Een druilerige dag en een deadline. Meer heeft een groep sterfelijke zielen niet nodig om grandioze evenementen te organiseren. 

Vandaar dat we erin slaagden om op 15 maart jongstleden een honderdtal enthousiastelingen samen te krijgen om zich de ziel uit het lijf te rijden voor het goede doel, in casu onze vzw. Ze reden zich sterretjes voor de ogen op de wielerpiste, en om de opgelopen misselijkheid te verdrijven was er een gesmaakte bar met geest- en minder geestrijke dranken.

Wil je jezelf nog eens zien schitteren, of watertandend van spijt, groen van afgunst zwelgen in een "wat heb ik gemist"-gevoel, dan hebben wij daar de gepaste oplossing voor: klik hier voor de aftermovie.

Binneninzicht: De vorming is klaar en kan aangevraagd worden. 

Om het in de woorden van John Nash te zeggen: "All you eager young minds" zitten waarschijnlijk al een tijdje reikhalzend uit te kijken naar de komst van de vorming rond de film "Binneninzicht". We kunnen u met blijdschap en trots het vormingspakket voorstellen.
Wil je intekenen op een vorming rond agressie, het oplossingsgericht werk, met een ervaringsdeskundige, contacteer ons dan op info@vzwtouche.be.


Er is zelfs meer! Een aantal scholen hebben ingetekend, en een eerste sessie is al doorgegaan, met als co-trainer een ervaringsdeskundige. Sint-Paulus (ASO) te Gent mocht de vorming smaken, zo bleek uit de schriftelijke feedback die we ontvingen. Een citaat uit de mail van het lerarenkorps achteraf:


"Wij, van onze kant, kijken ook terug op een zeer boeiende en leerrijke vorming. De leerlingen gaven de dagen nadien ook aan dat het een van de meest interessante vormingen was die ze in hun schoolloopbaan hadden gekregen. Het is een goede mix van theorie en praktijk waar hun empathisch en kritisch denkvermogen werd gestimuleerd.Ze zaten wel wat gewrongen met het gevoel of het correct was van hen dat ze met een soort van medeleven en sympathie voor **** achterbleven, terwijl hij toch wel een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Ik heb dit zo goed mogelijk proberen kaderen."
 
Wetenschappelijk onderzoek: touché met de billen bloot!

Het eerste luik van het wetenschappelijk onderzoek dat touché in samenwerking met Universiteit Antwerpen voert omtrent de effectiviteit van oplossingsgericht werken rond agressie is achter de rug. De onderzoekers voerden een aantal diepte-interviews met de cliënten en er ging een focus-groep door.

De resultaten hiervan zullen mee als input worden meegenomen voor het longitudinaal kwantitatief onderzoek dat op dit eigenste moment van start gaat.
Omdat we omwille van neutraliteitsredenen hier ook "observator" zijn van het proces, zijn we net als u in opgewonden spanning omtrent de uitkomst van het onderzoek!

Meer hierover volgt ongetwijfeld later.
Onze redactie ontving een smeekbede.

Vanuit een Vlaamse gevangenis werd ons onderstaande brief toegestuurd van een gedetineerde, op zoek naar gepaste hulp. We konden niet nalaten om hem integraal, anoniem weliswaar, en ontdaan van alle verwijzingen naar bestaande personen en situaties, voor jullie te publiceren.
Moge dit een oproep zijn naar alle beleidswerkers om het probleem van het gebrek aan geestelijke gezondheidszorg binnen detentie aan te pakken.


 
Geachte mevrouw/heer 

Sta me toe mezelf eerst even voor te stellen en mijn situatie kort te schetsen; mijn naam is ****, geboren op **** te ****. Mijn huidige verblijfplaats is de gevangenis te ****. Sinds **** ben ik van mijn vrijheid beroofd. Ik heb me schuldig gemaakt aan meerdere criminele feiten en geweldsdelicten. Het is dan ook meer dan terecht dat ik hiervoor gestraft werd. Ook binnen detentie is mijn gedrag niet altijd voorbeeldig, noch onberispelijk deels te wijten aan de jonge leeftijd waarop ik binnen de gevangenisstructuur terechtgekomen ben. 

Met de jaren heb ik geleerd mijn verantwoordelijkheid op te nemen en zodoende probeer ik aan een nieuwe toekomst te werken. Tot voor mijn transfer naar **** betaalde ik maandelijks mijn slachtoffers af, probeerde ik alle onderwijsmogelijkheden binnen de gevangenis te benutten en me maximaal in te zetten om een nieuwe kans te krijgen in de maatschappij. Heden heb ik ongeveer **** maanden van een totale straf van **** maanden uitgezeten. 

Reeds op minderjarige leeftijd werd ik vanuit de Jeugdrechtbank doorverwezen naar het toenmalige GGZ te **** voor empathietraining, agressieregulatietraining, depressieve gevoelens/zelfonzekerheid en sociale vaardigheidstraining. Nu bijna dertien jaar later, enkele veroordelingen later, krijg ik nog steeds geen hulp. Niettegenstaande ik al jaren vragende partij ben, vooral ook met het oog om mijn terugkeer naar de maatschappij voor te bereiden. Recent vernam ik dat er in de gevangenis van Hasselt, Antwerpen en andere - in het kader van het Strategisch Plan - CGG gedetineerden de kans te biedt om kennis te maken met en gebruik te maken van geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod zou vrijblijvend zijn en na detentie binnen het forensisch kader kunnen worden verder gezet. Jammer genoeg wordt er vanuit het CGG **** of CGG **** geen begeleiding binnen de muren aangeboden. NAAM, CGG ****, verwees me dan ook naar jullie organisatie door. 

De Psycho-Sociale dienst van de gevangenis te **** heeft medio februari een aanmeldingsverzoek gedaan bij GGZ te ****, dit betreft begeleiding NA detentie in het kader van mijn reclassering. Echter mocht ik tot op heden hieromtrent geen antwoord ontvangen. Zelf vind ik het opportuun om met begeleiding te kunnen starten reeds tijdens detentie, vandaar mijn vraag tot uw dienst. Zodoende kan ik leren omgaan met agressie en hulp krijgen om opnieuw een vaste structuur in mijn leven te brengen alvorens een mogelijke vrijlating, opdat ik niet terug in die vicieuze cirkel van weleer terechtkom. Op die manier zullen mijn slaagkansen om niet te hervallen en een nieuw leven te beginnen allicht hoger zijn. 

In afwachting van uw reactie per mail of schriftelijk, wil ik u alvast bedanken voor uw tijd, inzet en begrip!
Onderzoek naar recidive in België: het beroerde een lyrische snaar...

We vernamen via dezelfde bronnen als u, geëerde lezer, dat een onderzoeksrapport naar recidive in België is gepubliceerd. Veel stof, veel ophef, weinig nuance in de berichtgeving hieromtrent. Zo weinig dat er hierna een wrang gevoel overbleef, dat enkel middels een impressie kan gebald worden. Omdat wijzelf niet angstig zijn voor agressie en verbinding, leeft in ons elk contact verder, en sloten we ons even op in de denkbeeldige vrijheid van de gevangene.

Maar eerst een link naar desbetreffend stuk Journaal, en naar het onderzoeksproject.


Stoppen of doorgaan?

Ik ben een kind, 
te vroeg geboren, 
viel naast de mand. 

Nooit was er genoeg warmte 
die mijn honger naar meer stilt. 
Ik kwam met té weinig, 
voel nog steeds dat gemis. 

Ik jaag naar bevrediging, 
snel en zonder wroeging. 
Straf voor jou is warmte voor mij.
Je beton schrikt me niet af,
het beschermt me, tegen jou,
tegen mezelf.

Maar dit stilt niet mijn honger,
naar meer en beter,
naar beter zijn dan jou,
naar dat waarvoor jij me straft.

Je stokslagen en sloten werpen me
naar de kerker die ik vroeger kende,
waartegen ik vocht,
en nog steeds vecht.

Je maakt me beter dan ik al was,
maar slechter dan dat ik zelf wou.


 
Oproep: wees aandachtig voor goede agressie-oplossingen

We zijn steeds op zoek naar verhalen van mensen die op een gevatte, gewiekste, of creatieve manier hun eigen agressie de baas hebben gekund in een gegeven situatie. Mocht jij één van die internevuurvreters zijn, of iemand kennen die zijn agressie beter weet te kanaliseren dan een Romeins aquaducten-bouwer, dan weet je ons zeker te vinden op info@vzwtouche.be, of via onze FB-pagina. 

 

Copyright © 2015 vzw touché.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp