Copy
Přinášíme novinky od lidí, kteří vytváří zázemí i pro váš skautský oddíl.
Kliknutím zobrazíte e-mail na webu

Věnujte pár minut skautingu

I málem můžete pomoci zlepšit přátelství a dobrodružství

Máte před sebou první číslo newsletteru pro rodiče dětí ze skautského střediska Blaník.

 • Co je Blaník?
 • Co  se v něm děje?
 • Jak se mě to týká?
 • Jak mohu pomoci?
Na to vše, a nejen to, se vám pokusíme stručně odpovědět. Věnujte nám tedy jednu malou chvilku a pojďte společně s námi vylepšit zázemí našich skautských oddílů. Vždyť spokojené děti, které si umí poradit a ví, co se sluší a patří, to je náš společný cíl.

Co středisko oddílům nabízí?

Junák je největší dětskou organizací v České republice a Blaník je se svými 630 členy jeho největším skautským střediskem. V patnácti oddílech zde rozmanitým způsobem probíhá skautský program, který dětem umožňuje patřit do stabilní party, která často přetrvává až do dospělosti. Zároveň dětem přináší příležitost pro nové zážitky a zkušenosti, které v životě využijí.
 

Výchova dětí stojí hlavně na vedoucích v jednotlivých oddílech. Středisko jim k jejich práci poskytuje právní, finanční i metodický rámec. Středisko bez oddílů nemá smysl a oddíly bez střediska nemohou fungovat.


Středisko zaštituje společný majetek oddílů, péči o klubovny, ale zejména komunikaci s úřady, Junákem jako celkem i oddíly mezi sebou.
Prioritou střediska jsou vzdělaní a kompetentní vedoucí. Na vzdělávání vedoucím přispívá 50% z ceny, organizuje vlastní kurzy a podílí se na přípravě dalších. Pro skauty a skautky je to kurz Kompas, kde se poprvé seznamují s tím, jak připravit pro ostatní smysluplný program. Kurz Řemřich je zase určen začínajícím vedoucím, kteří se zde učí například základy práva, hospodaření nebo psychologie. Každoročně probíhají i semináře zaměřené na zdravotnické zabezpečení táborů nebo setkání vedoucích nad společnými tématy.

Středisko Blaník organizuje společné akce pro oddíly, na kterých se děti i vedoucí seznamují mezi sebou navzájem a zažívají to, co by jen se svým oddílem zažít nemohli, jako je sportovní den - Blanické hry, společná středisková mše, ale i legendární Výsadek, adrenalinová akce pro náctileté, která letos proběhla už po dvanácté. Další HU!stou akci již nyní připravuje tým složený z vedoucích napříč oddíly. V květnu se na ní potkají členové všech věkových kategorií při velké hře se zajímavou legendou.

Anketa mezi nejmladšími

Co je 7. středisko Blaník?

 
 • ... je plno oddílů dohromady
 • … jsou to oddíly skautů, kteří jezdí na výpravy a na tábory
 • ... je společný skautský oddíl plný dobrých a hodných skautů
 • ... je skautské středisko. Je strašně gigantickej.
 • ... to je jakoby několik oddílů, Blaník je největší ze středisek.
 • ... to jsou lidi, kteří nechtějí blbnout, jsou tedy hodně pracovní.
 • ... je středisko skautů, kde je asi 700 lidí a dělají akce pro malý a velký.

 

Jak nám můžete pomoci?

Jednorázový finanční dar

Velká část našich potřeb je v současné době pokrytá z dotací státu. Chceme vytvořit další pilíř financování našich aktivit pro případy výpadku státních příspěvků. Vlastním finančním darem můžete sami ovlivnit, kam vaše peníze půjdou a podpořit přímo organizaci, které svěřujete své děti. Dar si pak můžete odepsat ze základu daně.

Pokud máte chytrý telefon, můžete naskenovat přiložený QR kód a peníze nám poslat jednoduše a snadno. Je přednastavena částka 500,-, kterou lze ale snadno změnit.

Přímá pomoc v oddíle

 

Vedoucí občas potřebují krátkodobou pomoc. Zkuste se informovat o pomoci se stavbou tábora, údržbou klubovny nebo opravou stanových plachet. Nabídnout můžete i materiál, který oddíl může využít při své činnosti.

Trvalý příkaz


 

I malá částka, která každý měsíc přijde na účet střediska, nám velmi pomůže zajišťovat veškerou podporu oddílům. Sami můžete specifikovat, na co chcete přispět nebo uvést konkrétní oddíl, ke kterému má dar směřovat! Rádi vám vydáme potvrzení o daru, který si tak můžete odepsat z daňového základu.

Doporučení pro sponzora

 

Doporučte svému zaměstnavateli, aby sponzoroval naše skautské středisko, a my ho rádi uvedeme ve výroční zprávě i na webu střediska či oddílů. Některé firmy nás sponzorují i materiálně - i to je pro nás velmi cenné!

 

 

Děkujeme vám za veškerou pomoc a podporu pro středisko Blaník!


 


 
Za vedení 7. střediska Blaník Jiří Fait - George Markéta Schaeferová - Minitú
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLANÍK Praha 4 
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

Číslo účtu: 2300303897/2010
účet je vedený u Fio banky, a.s.

Vedoucí střediska (statutární orgán):
Ing. Jiří Fait
tel: +420 603 780 021
e-mail: blanik@blanik.info

Slibujeme, že novinky ze světa Blaníku nepošleme více než 2x do roka. Pokud se i přesto chcete odhlásit, napište na admin@blanik.info.