Copy
View this email in your browser
013 TSA Update | 7 d.d. 21 oktober 2021

Beste allemaal,

Voor degenen die erbij waren: vonden jullie de kick-off van 13 oktober ook zo geslaagd? Ik geniet nog steeds van de energie, de contacten en de positieve inbreng tijdens de kick-off van uitvoeringsjaar 2 van het Tilburgs Sportakkoord. Voor degenen die er niet bij kon zijn: de presentaties hebben we op de website gezet.

Om 19.00 uur stipt begonnen we met zo’n 50 aanwezigen, afkomstig uit de sport, het onderwijs, zorg/welzijn, de gemeente, het bedrijfsleven en de politiek. Als ambitie-eigenaar of projectmanager of als lid van de adviescommissie of de Tilburgse Sportraad. Een mooie mix en een mooi programma. 

Als eerste gaf Frans van de Ven een korte toelichting op het Sportmanifest 2022-2026. Voor degenen die nog niet de kans hebben gehad om het door te nemen, doe dat vooral nog even; het is een mooi en professioneel stuk geworden dat veel houvast biedt. Vervolgens kreeg het gezelschap min of meer de primeur van de #gewoongoan campagne waarmee we Tilburgers (weer/meer) in beweging krijgen en houden. Jesse de Doelder en Loïs de Jong toonden diverse uitingen van de campagne en hoe de planning eruitziet. 


En dat de slogan ook lekker bekt bleek wel uit de presentatie van Mariëlle Durieux van de Bas van de Goor Foundation, zij sloot haar verhaal af met  #gewoongoanwandelen! Maar natuurlijk niet voordat ze ons vertelde over de Nationale Diabetes Challenge en in het bijzonder de Tilburgse wandel challenge en de samenwerking tussen gemeente Tilburg, zorgverzekeraar CZ en de Bas van de Goor Foundation. Iedereen kan meelopen, mensen met diabetes maar ook zonder, standaard rondjes worden afgewisseld met nieuwe omgevingen en routes. En deelnemers reageren: “ik word niet alleen fitter, mijn conditie verbetert en ik maak ook nog eens nieuwe vrienden”.


Daarna was het de beurt aan de sterren van de avond, de ambitie-eigenaren en de trekkers van de projecten die in jaar 2 ook een plek hebben gekregen. Zij hadden allemaal een filmpje opgenomen waarin ze kort toelichten wat hun ambitie/project behelst, welke stappen tot nu toe gezet zijn, welke (proces-)resultaten behaald zijn en hoe het vervolg eruitziet De opnamen werden afgesloten met een hulpvraag aan het publiek. Op posters verspreid over de zaal en de gang konden de aanwezigen vervolgens aangeven a) of ze nog willen aanhaken bij een ambitie/project, b) met wie er ook contact gezocht zou moeten worden, c) welke tips ze hebben en d) welk ideeën ze bij de hulpvragen hebben. Dat was een uur vol met overleg, interactie en bijpraten.

Nadat we iedereen met de nodige aansporing :) weer in de zaal hadden was er een korte plenaire afsluiting. De belangrijkste tips die de ambitie-eigenaren/projectmanagers en ik hebben meegekregen zijn toch wel goed kijken wat ons bindt en vooral samen optrekken enerzijds, succeservaringen delen en dit aan de campagne #gewoongoan hangen anderzijds en tenslotte ook inwoners betrekken en vragen hoe zij baat hebben bij alle initiatieven.

Ik ben supertrots op het verloop van de avond en de reacties van de deelnemers waarvan we er een aantal hier ook delen. Intussen #goanwegewoon verder met de uitvoering en zullen we ook in deze TSA-updates verslag doen van de succeservaringen. Brigitte Musters – Regisseur Tilburgs Sportakkoord 

Vragen?
Heb je vragen of zie je bepaalde onderwerpen graag terug, dan hoor ik dat vanzelfsprekend graag. Je kunt mij bereiken via b.musters@ssnb.nl of 06 – 53 12 93 50. Voor het maken van een (online) afspraak kun je contact opnemen met Siham Fareh via: s.fareh@ssnb.nl of 088-246 81 11/06 – 344 727 85. Alle relevante informatie is, naast het sportakkoord, terug te vinden op de website.
Je ontvangt deze update omdat je tenminste een van de bijeenkomsten rondom het Tilburgs Sportakkoord hebt bijgewoond of omdat je op een andere manier bij het proces en/of de uitvoering betrokken bent (geweest). Indien je deze updates liever niet wenst te ontvangen dan kun je je hier uitschrijven.