Copy
Missie Japan Gebedsnetwerk: Gebedsflits Nr. 5

Gebedsversoeke
vir Junie 2015

Hieronder is twee foto's uit die RCJ se onlangse besoek aan Suid-Afrika. Bo is ds. Kei Kataoka (van RCJ Tokushima) by lidmate van NGK George-Suid gemeente (o.a. Mariana Winterbach en haar dogter Janina, langs hom). Onder is Karen Strydom saam met ds. Norio Nishibori aan't Japannees leer.
Kliek hier vir Missie Japan se daaglikse gebedskalender
Beste Gebedsvriend,
Baie dankie dat vir jou
ondersteuning as deel van Missie Japan se gebedsnetwerk.  Hier volg ons huidige sake vir gebed. Deel dit asb. ook wyer met ander gebedsvriende.
Vrede en vreugde, in Christus.
Stephan en Carina 

 
Gebedsfokus:
Ons dink baie spesifiek aan Karen Strydom, amptelik Missie Japan se nuwe sendeling vir Japan. Ons bid vir haar voorbereiding (geestelik, kultureel, prakties ens.). Ons bid vir haar program van werwing van gebeds-, geestelik-emosioneel- en finansiële ondersteuning in Gauteng (vanwaar sy kom), die Vrystaat, Wes- en SuidKaap en ander dele van ons land. Ons bid vir haar familie, vriende, gemeente, Ring en Sinode wat gereedmaak om haar teen vroeg 2016 uit te stuur na Japan.
 
Danksegging:
Ons dank die Here vir ‘n baie sinvolle en geseënde besoek van die 7 Japannese predikante aan die NGK-familie in SA. Dit het beslis vir hulle ‘n uitstekende insig gegee in ons kerk en ‘n wonderlike bydrae gelewer tot ‘n dieper verhouding tussen ons twee susterkerke. Hulle het besoeke afgelê by gemeentes in Stellenbosch, Swellendam, George, Bloemfontein, Pretoria (RCA) en Johannesburg, goeie gespekke gehad met verskeie leraarsgroepe, die Sinode van die Wes-Kaap kon bywoon, asook die 150-jarige feesvierings van die NGKerk in die Vrystaat, waar hulle ‘n besondere inset kon lewer.
 
Stephan en Carina se Maandprogram:
Sondag 7 Junie: Carina bied Happy Kids aan
Dinsdag 9 Junie: Stephan ontmoet met die RCJ Kweekskool Bestuur i.v.m. sy aanstelling as voltydse dosent in Praktiese Teologie (Pastorale Sorg en Berading), moontlik vanaf April 2016.
Dinsdag 9 Junie to Donderdag 11 Junie: Stephan woon die jaarlikse Sinodale Retraite vir alle ampsdraers (leraars, ouderlinge en diakens) by. Carina is alleen met die kinders. Bid asb. vir haar ook.
Sondag 14 Junie: Stephan preek (in Japanees) by RCJ Tokushima- Wes gemeente
Sondag 21 Junie: Carina bied Happy Kids aan
Saterdag 27 Junie: Kingdom Kids for Christ, bestaande uit Christen kinders en hul ouers, spandeer die dag saam.
Sondag 28 Junie: Stephan preek (in Japannees) by die oggenddiens in RCJ Takamatsu-Oos gemeente. Die namiddag preek hy (in Engels) by die English Fellowship by RCJ Tokushima gemeente
 
Ander Sake:
  • Ons dink aan Stephan in sy voorbereiding vir sy belangrike onderhoud met die RCJ Kweekskool Bestuur. Hy is ook gevra is om ‘n stuk op te stel oor lesse wat die NG Kerk geleer het sedert vroue in die amp (van leraar) aanvaar is 25 jaar gelede. Dit is met die oog op die amptelike en praktiese implimentering hiervan (vroue in die amp) vanaf Oktober 2015  (n.a.v. RCJ Sinode besluit van 2014).
  • Ons bid vir Carina met haar groot en veeleisende taak elke dag van tuisonderrig van Annlie en Cornelius, saam met haar huishouding en versorging van al vier kinders (sonder huishulp) en haar betrokkenheid in hulle gemeenskap en gemeente.
  • Ons bid ook vir Gys, Linda en Linie Olivier, ons onderwyser-sendelinge by SEIWA Christen Meisieskool in Kochi stad, vir hul huweliks- en gesinslewe, hul onderrig en getuienis in die skool met 120 meestal nie-Christen dogters, hul kerklike betrokkenheid veral ook by Yamada English Fellowship en hul getuienis onder hul kontakte met soveel nie-Christen Japannese. Hulle lei ook ‘n opedag by die skool op Saterdag 13 Junie, bid asb. spesifiek hiervoor.
Kopiereg © 2015, Alle regte voorbehou. Duplisering vir gebedsondersteuners welkom.

 
Facebook
Facebook
Website
Website