Copy
Missie Japan Gebedsnetwerk: Gebedsflits Nr. 1

Gebedsversoeke vir
Februarie 2015

Wintertoneel voor ons kombuisvenster nou die dag ... 
Beste Gebedsvriend,
Baie dankie dat jy gekies het om deel te wees van Missie Japan se gebedsnetwerk. Jou ondersteuning hierin dra en versterk ons!
Hier volg ons huidige sake vir gebed. Deel dit asb. ook wyer met ander gebedsvriende.
Vrede en vreugde, in Christus.
Stephan en Carina (in samewerking met Tobie en Annalie de Wet)
 1. Ons bid vir ‘n baie belangrike en amptelike besoek van ‘n Missie Japan afvaardiging aan Japan en die RCJ Kerk. Dit is van 10-18 Februarie en bestaan uit Victor Pillay (voorsitter), Johann  Winterbach (onder-voorsitter), Gideon van der Watt (sekretaris) en Karen Strydom (nuwe sendeling kandidaat).
Doel van besoek: Om met verskeie kommittees van die RCJ te ontmoet, en verskeie aspekte van die Van der Watts se lewe en werk te bespreek; bv. hulle moontlike skuif na die Kweekskool in Kobe (met Stephan as voltydse dosent in pastorale sorg), die beroeping van ‘n nuwe sendeling vir Shikoku, die besoek hierdie jaar van ‘n groep jong Japannese predikante aan SA, die samewerkingsprojek met die RCJ in Botshabelo (Bloemfontein) ens. Hulle sal ook Gys en Linda Olivier, Missie Japan se sendeling-onderwysers by SEIWA Christenskool (in Kochi) besoek.
 1. Ons dank die Here en bid vir Karen Strydom, ‘n jeugwerker by NG Andrew Murray gemeente in Johannesburg, wat haarself besikibaar gestel het om as sendeling na Japan te gaan. Sy sal die afvaardiging vergesel om haarself te vergewis van die situasie en sodat die RCJ haar kan ontmoet en moontlikhede kan bespreek.
 2. Ons fokus ons gebede op die volgende aktiwitiete van Stephan en Carina se Maandprogram:
 • Sondag 1 Feb. RCJ Tokushima Happy Kids (Carina en Miwa)
 • Sondag 8 Feb. Stephan preek by RCJ Takamatsu-Oos gemeente
 • 10 – 18 Feb. Missie Japan Afvaardiging besoek aan Japan (Stephan tolk orals)
 • Sondag 15 Feb. Johann Winterbach preek by RCJ Tokushima (Stephan tolk)
 • Sondag 15 Feb. Happy Kids (Carina en Miwa)
 • Sondag 22 Feb. Stephan lei English Fellowship by RCJ Tokushima
 • Di. 24 en Woe. 25 Feb. Stephan gee klas by Kobe Kweekskool in Pastorale sorg
 • Saterdag 28 Feb. Interkerklike Kingdom Kids byeenkoms
 1. Ons bid elke week/dag vir Stephan en Carina en gesin se Weeklikse Program:
 • RCJ Tokushima se Biduur bywoning Donderdagaande
 • Japannese studies Woensdagoggende (Stephan, Carina en Annlie)
 • Tuisonderig van kinders elke dag (Carina)
 • Voorbereiding (in Japannees) van preke, Kweekskool lesings, seminare
 • Vertalingswerk (as deel van skakeling tussen NGK-familie en RCJ)
 • Pastorale besoeke en gesprekke
 • Administrasie en korrespondensie (in Japannees, Afrikaans en Engels)
 • Hulle lewe, kontakte en getuienis onder talle nie-Christen bure, vriende en kennisse
 1. Ons onthou Gys en Linda met hul dogtertjie Linie, wat as Engelse onderwysers in SEIWA Christenskool in Kochi stad werk en leef (in ‘n omgewing met slegs Japannese kollegas/maats, meestal nie-Christene)
Kopiereg © 2015, Alle regte voorbehou. Duplisering vir gebedsondersteuners welkom.

 
Facebook
Facebook
Website
Website